nyhet

09/06/2020

BYGG PÅ RETTFERDIGE VILKÅR: SLIK EFFEKTIVISERER DIGITALE VERKTØY BRANSJEN

Byggemarkedet omfatter lover og regler for at bransjen skal opprettholde standarder og fungere på rettferdige vilkår. Men hva skjer når dette ikke etterfølges? I dag finnes det problemer med useriøse bedrifter som skaper uro i markedet og samfunnsøkonomiske kostnader i mangemilliardklassen.

Når useriøse bedrifter ikke etterlever de reglene og vilkårene som finnes, rammer det hele byggebransjens legitimitet og utviklingsmuligheter. Konkurransen svekkes, samtidig som et skadet rykte gjør det vanskeligere å tiltrekke seg riktig arbeidskraft. Dessuten rammes også enkeltpersoner, som blant annet utnyttes gjennom sosial og lønnsmessig dumping. 

– Byggeprosjekter drives ofte med stor fleksibilitet for å kunne håndtere endringer i omverdenen og ta hensyn til ny informasjon eller innsikt som dukker opp underveis. Ulempen er at det er vanskelig å kontrollere om alle som deltar i prosjektene, gjør det på rettferdige vilkår. Her skaper digitale tjenester nye muligheter, siden de kan bearbeide store mengder data på måter som ikke var mulig tidligere, sier Björn Svennenfors, CTO i Infobric.

I et så komplekst miljø som et byggeprosjekt er det ofte vanskelig å forutse hvordan prosessen vil bli påvirket når man innfører nye tekniker og metoder. 

– Hver nytt verktøy medfører en ekstra kostnad, og det kan bare forsvares hvis verdien det tilfører, er større. Derfor er vår målsetting ved hjelp av den nyeste teknologien å skape løsninger som er skreddersydde for sitt bruksområde, slik at alle mulighetene som digitaliseringen innebærer, skal være tilgjengelige også for byggebransjen, sier Björn Svennenfors.

Grunnlaget for Infobrics system er på forskjellige måter å få kontroll over de forskjellige partene og deres nærvær på en byggeplass. Det kan skje gjennom egenrapportering, for eksempel ved hjelp av en regbox, eller selskapets app for smarttelefoner, Ease CheckIn

Nærværrapporteringen kan også integreres med adgangen til arbeidsplassen, slik at systemet automatisk fanger opp når personer kommer og går. 

– Hver entreprenør på byggeplassen kan gis eget ansvar for å rapportere hvilke entreprenører de planlegger å engasjere, slik at de i god tid kan kontrolleres mot de kravene som gjelder for å få være med i prosjektet. Hver arbeiders kompetanse kan også kontrolleres mot kravene i prosjektet.

Det finnes en rekke andre funksjoner man kan bruke, men fellesnevneren for Infobrics tjenester er at de bidrar til å holde byggearbeidsplasser sunne.

– Informasjonen har alltid funnes der ute i vrimmelen på byggeplassene, gjemt seg i avtaler mellom forskjellige parter og på annet hold, men med våre tjenester kan man plutselig samle inn og sammenstille all denne informasjonen med minimal arbeidsbyrde. Det er nettopp enkelheten som er knepet, som gjør at du kan gå fra å ønske at du hadde bedre kontroll til å faktisk ha det, avslutter Björn Svennenfors.

Les mer om Infobric Ease, nettjenesten som gir deg full oversikt over dine byggeprosjekter og mulighet til å administrere dem hvor du enn er og når du vil.

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.