GDPR

Infobric arbeider målrettet og metodisk for å sikre behandlingen av personopplysninger i Infobric Ease imøtekommer det nye lovkravet i god tid før 25. mai 2018. Frem til den nye loven trer i kraft blir våre kunder løpende oppdatert om nye funksjoner, rutiner, informasjon og support rundt behandlingen av personopplysninger.

1. Hva er GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs nye forordning for personvern, som utvider kravene til behandling av sensitive personopplysninger. Forordningen blir norsk lov i mai 2018, og vil da erstatte den eksisterende personopplysningsloven.

Les mer på Datatilsynets nettsted

2. Når trer de nye reglene i kraft?

GDPR-forordningen blir norsk lov den 25. mai 2018.

3. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er en hvilken som helst informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en naturlig person. Så snart en person kan identifiseres med for eksempel navn, fødsels- og personnummer, bilde eller stedsdata, er all informasjon som er koblet til vedkommende, personopplysninger. Dette gjelder for eksempel informasjon som IP-adresser eller ID-nummeret på et bankkort, selv om vedkommende som har opplysningene, ikke har tilgang til det registeret som identifiserer den aktuelle personen. Det er altså nok at det er mulig å slutte seg til hvem informasjonen gjelder, for eksempel er opplysningen “en kranfører fra Bedrift X” en personopplysning hvis det bare er én kranfører i Bedrift X.

4. Hva betyr de nye reglene for kunder som behandler personopplysninger i Infobric Ease?

Infobric-kunder er behandlingsansvarlige for personopplysninger i mannskapslister og andre sammenhenger i Infobric Ease. Ved å lagre personopplysninger og yte kundestøtte osv. innehar Infobric rollen som databehandler.

Som behandlingsansvarlige er Infobrics kunder forpliktet til å vise at de har valgt en databehandler som kan gi tilstrekkelige garantier for at kravene i GDPR er oppfylt. Infobric oppdaterer kontinuerlig informasjon om tekniske og driftsmessige vernetiltak.

Som behandlingsansvarlige må Infobrics kunder ivareta individets rett til å få tilgang til eller å få slettet personopplysninger som behandles i Infobric Ease, i tillegg til å oppfylle kravene i GDPR om å luke ut opplysninger osv. Infobric utvikler tjenesten for at dette skal bli så enkelt som mulig, se ytterligere informasjon nedenfor.

5. Hvordan sikrer Infobric at Infobric Ease og tilknyttede prosedyrer oppfyller kravene i de nye reglene?

Infobric begynte prosessen 2016 for å kunne oppfylle kravene til de nye reglene i mai 2018. Vi har et pågående prosjekt som tar sikte på å forberede og utvikle Infobrics system og prosedyrer i henhold til de nye reglene. Infobric foretar systemtilpasninger for å sikre at kundene kan oppfylle lovgivningens krav med hensyn til f.eks. sletting/korrigering av opplysninger og sikring av de registrerte personenes rettigheter. Systemendringene vil være på plass når de nye reglene trer i kraft, den 25. mai 2018.

6. Hvordan sikrer Infobric at IT-sikkerheten (aktuelle systemer og prosedyrer) samsvarer med lovgivningen?

IT-sikkerhet prioriteres høyt av Infobric. Vi samarbeider med anerkjente leverandører som oppfyller våre høye krav til systemadministrasjon og datalagring. Infobric jobber metodisk med interne prosesser og rutiner, og gjennomfører grundige undersøkelser for å sikre at vi oppfyller kravene til IT-sikkerhet i GDPR. Vi får også utført en ekstern gjennomgang av datasikkerheten, med særlig vekt på de nye reglene.

MER INFORMASJON OM GDPR

Denne siden blir løpende oppdatert hele veien frem til 25. mai 2018. Har du spørsmål om GDPR og Infobric Ease som ikke besvares på denne nettsiden, er du velkommen til å ta kontakt med Infobric Kundeservice  via e-post  eller telefon: +46 036 34 03 02.

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.