Maskinstyring

Infobric Maskinstyring

Ved å øke sikkerheten på bygge- eller anleggsplassen kan du heller konsentrere deg om å få jobben gjort.

Med maskinstyring sikrer du at maskinparken utnyttes enda mer effektivt, og kun startes av autorisert personell. Du får også enkel tilgang til data om bruksmønster for å få bedre ressursutnyttelse.

Slik fungerer maskinstyring fra Infobric

Med vårt system kan maskiner og lifter på byggeplassen kun startes opp med HMS-kort med aktivert tillatelse. Slik kan du sikre at maskinene kun kan benyttes av sertifisert og kompetent personell, til de tidene du måtte ønske. Dette styres gjennom Infobric Ease.

Ha full kontroll over maskinparken i sanntid

Maskinstyringsenheten er kompatibel med de fleste maskiner og lifter på bygge- og anleggsplassen. I Ease har du full oversikt over hele maskinparken i sanntid. Du kan fjernstyre adgangen og utnyttelsen av maskinparken og kan derfor styre bruken mer effektivt.

Innføring av smarte digitale løsninger reduserer tidsbruken, forbedrer kvaliteten og ikke minst sikkerheten på byggeprosjektet.

Flåtestyring med Ease Rental

Med flåtestyring har du full kontroll og oversikt over maskinparken. Med GPS-posisjonering vet du til enhver tid hvor maskinen er, og ved å se bruksmønsteret kan du fakturere presist i henhold til faktisk bruk. Slik unngår du å miste betalbare timer. Du kan bestille rapporter over service og vedlikehold, og proaktivt vedlikeholde maskinene slik at du får mindre nedetid.

Lift pool for maskineiere

Ta ansvaret for driften av byggeprosjektets lifter og maskiner. Du håndterer ettersyn og service. Byggeprosjektets entreprenører deler på maskinparken. Dette gir mer optimal bruk og man klarer seg med færre maskiner og lifter på bygge- og anleggsplassen.

 

Fordeler ved maskinstyring for entreprenør

Ta kontroll

 • Hold oversikt over hvordan og hvem som bruker maskinparken i sanntid
 • Oversikten redusererer administrasjon i forbindelse med søk etter maskiner
 • Unngå ekstra kostnader ved å frigjøre ressurser

Økt sikkerhet

 • Økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø
 • Kun autorisert personell kan aktivere maskinparken
 • Maskinen igangsettes med lovpålagt HMS-kort

Bedre ressursutnyttelse

 • Bedre logistikk og redusert antall maskiner på byggeplassen
 • Utnytt dataene om bruksmønstre fra maskinparken
 • Følg opp, og få bedre utnyttelse av byggeprosjektets ressurser
 • Maskindeling er mer effektivt, lønnsomt og bærekraftig

Alt i ett system

Adgangskontroll til maskiner og lifter er integrert med de andre funksjonene i webtjenesten Infobric Ease. Det betyr at du jobber i det samme enkle Microsoft-brukergrensesnittet hele tiden.

Med Ease får du full kontroll. Her fjernstyrer du adgangen til maskinparken, kontrollerer bruksmønsteret og kan således styre bruken mer effektivt. Du kan faktisk ende opp med å redusere maskinparken ved å få bedre utnyttelse med et lavere antall maskiner.

Les mer her.

 

Fordeler ved maskinstyring for maskineier

Få komplett oversikt

 • Oversikt over posisjon og status til alle enheter i maskinparken
 • Enkelt å spore enheter med hjelp av GPS-posisjonering
 • Enkelt å følge opp hvordan maskinene utnyttes hos kunden

Full kontroll på distanse

 • Fjernstyrt adgang og aktivering av maskiner
 • Følg opp serviceintervaller og ettersyn
 • Ta frem dokumentasjon for fakturering med detaljerte kjørerapporter
 • Relevante personer har tilgang til samme data i sanntid

Forbedret lønnsomhet

 • Detaljer kjøre- og servicerapporter for hver eneste enhet
 • Komplett faktureringsgrunnlag
 • Mulighet for å bedre utnyttelsesgraden på maskinparken og forretningsdriften, både for deg og kunden

Reduser risikoen for ulykker på arbeidsplassen

Sikkerhet handler også om å sikre at kun autorisert personell starter maskiner og lifter. På en bygge- og anleggsplass er det 50% større risiko for å bli utsatt for en arbeidsulykke, enn i andre bransjer. En av faktorene er feil bruk av maskiner og utstyr. Med maskinstyring kan du bidra til SHA-planen og de ansattes sikkerhet, gjennom at kun autorisert personell har adgang til maskinene.

Ved å følge denne lenken kan du lese mer om fordelene med maskinstyring, og be om mer informasjon.

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.