Må jeg ha elektronisk mannskapsliste?

Kravet til elektronisk mannskapsliste gjelder kun når det er en profesjonell byggherre eller organisasjon med et organisasjonsnummer. Kravet faller bort dersom oppdragsgiver er en privatperson.

Formålet med elektronisk registrering

1. juli 2017 kom kravet om elektronisk mannskapslister. Formålet er å forhindre useriøse aktører, og sørge for like konkurransevilkår og ordnede former på bygg- og anleggsplassen. Selv om useriøse firmaer kan lokke med lave priser, vil de kunne være mindre konkurransedyktige med firmaer som har alle papirer i orden. Når Arbeidstilsynet utfører kontroller er det et krav at antall arbeidere som er på byggeplassen også stemmer overens med den elektroniske mannskapslisten og at alle som oppholder seg der har gyldige HMS-kort. Brudd på byggherreforskrift §15 kan medføre overtredelsesgebyr.

Mange fordeler med elektronisk oversiktsliste

For mange bygg- og anleggsplasser er det mange administrative oppgaver som kan automatiseres ved hjelp av elektronisk mannskapslister. Si ha det bra til den manuelle registreringen med penn og papir eller Excel-ark, og hei til nye digitale løsninger.

Ved hjelp av byggekortleser og app kan mannskapet selv registrere sin tilstedeværelse på arbeidsplassen. I tillegg kan du som byggherre, byggherrens representant eller koordinator bestemme hvem som skal ha tilgang til hvilke områder og når på en byggeplass i webtjenesten Ease. Adgangskontroll kan installeres både på porter, dører, containere og maskinpark, noe som sikrer etterlevelse av lovpålagt HMS-kort. Kortet sikrer at kun sertifisert mannskap har tilgang til byggeplass, brakker og maskinpark. Dette bidrar til færre ulykker på bygg- og anleggsplassen.

Infobrics Regboks tilfredstiller alle krav i forbindelse med byggherreforskriften §15.

Du møter også kravet ved å bruke vår app eller adgangskontroll rotasjonsport til føring av elektronisk mannskapsliste.

Fordeler med Regboks fra Infobric

  • Stikk kontakten i strømuttaket og den er klar til bruk
  • Inn og utsjekk med HMS-kort
  • Robust og driftssikker – for norske værforhold
  • Ingen bindingstid
  • Webtjenesten Ease følger med og har en rekke smarte tilleggsfunksjoner som øker sikkerheten på byggeplassen.

Fordeler webtjenesten Ease

  • Logg på via pc, nettbrett eller smarttelefon
  • Uansett hvor du er ser du hvem som befinner seg på byggeplassen og kan hente ut mannskapslister
  • Om en nødssituasjon oppstår, har du oversikt over hvem som er tilstede og kan umiddelbart ta ut en nødliste over tilstedeværelse

Har du spørsmål om føring av elektroniske mannskapslister? Kontakt oss i Infobric, og vi hjelper deg med det du måtte lure på.

Kontakt oss

Kontakt kundeservice

Åpningstider

Ukedager 07:30 – 16:30

Kontakt oss via e-post
Kontakt oss via telefon: 400 01 451

Andre åpningstider

Dagen før julaften, nyttårsaften og langfredag: 07:30 – 12:00

Helligdager: Stengt

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.