Slik utfører du en risikovurdering

Risikovurdering på en arbeidsplass er en kontinuerlig prosess for å kartlegge risiko, farer og potensielle problemer arbeidstakerne i en virksomhet kan bli utsatt for. Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.

Godt HMS-arbeid forutsetter en kartlegging av arbeidsmiljøet og plan for eventuell risiko, problemer eller utfordringer.

 

Hva er en risikovurdering?

En risikovurdering, eller kartlegging, er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skade, uhell eller sykdom på bygge- eller arbeidsplassen. Ved å kartlegge farene kan du vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du må gjøre mer for å forebygge farer og uhell.

«Risiko» er i denne sammenheng ikke begrenset til fysiske eller livstruende skader. Risiko-begrepet omfatter også vanlige mellommenneskelige og helserelaterte problemer som kan utarte på enhver arbeidsplass, herunder blant annet konflikter, stress, og rygg- og nakkeplager.

 

Reduser sykdom og faremomenter på arbeidsplassen

Uansett hva som er din bedrifts kjernevirksomhet, er det arbeidsgivers ansvar for å gjennomføre en risikovurdering i samarbeid med arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte, som sammen har de beste forutsetningene for å redusere risikonivået og forhindre sykdom og skade på arbeidsplassen.

 

Risiko på bygge- og anleggsplasser

Risikovurdering vil naturligvis være spesielt viktig på en bygge- og anleggsplass, der selv den minste risiko kan få store konsekvenser, enten i form av skade på kostbart utstyr, høyt sykefravær, eller i verste fall at menneskeliv går tapt. Les mer og last ned maler for risikovurdering og handlingsplan på Arbeidstilsynets nettsider.

En risikovurdering består av fire faser

  1. Finn farekildene
  2. Hva kan skje, og hvor stor sannsynlighet er det for at det skjer?
  3. Hva kan vi gjøre for å hindre det?
  4. Tiltak og videre arbeid.

 

De fire stegene i en risikovurdering:

Risikovurdering

Dette er det første steget. Formålet med risikovurderingen er å utarbeide en omfattende liste over alle potensielle hendelser som kan ha uheldige konsekvenser for bedriften og dens ansatte. Jevnlige risikovurderinger i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere er en viktig del av denne prosessen, og bidrar til at både åpenbare og mer subtile farer kan identifiseres før uhellet inntreffer.

Risikoanalyse

I neste steg utføres en risikoanalyse. Dette handler om å utvikle en forståelse av risikoene som virksomheten og dens ansatte potensielt kan utsettes for. Formålet er å fastslå mulige konsekvenser, og hvor stor sannsynlighet det er for at hendelsene fra første steg kan forekomme.

Risikoevaluering

Det tredje steget er en risikoevaluering. Formålet med risikoevalueringen er å gi støtte til kommende beslutninger om hvilke tiltak som må iverksettes, hvordan risikoene skal håndteres, og hvilke tiltak som bør prioriteres. I dette steget vil det være viktig å legge til rette for god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at prioriteringene avgjøres i henhold til fellesskapets beste interesser.

Risikohåndtering

Det siste steget er å implementere tiltakene besluttet i evalueringen for å forhindre konflikter, skader og uhell på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet har sammen med andre tilsynsetater, utarbeidet en svært god brosjyre ved navn «Kontroll med risiko gir gevinst». Der kan du lese mer om risikovurdering og finne flere nyttige skjemaer.

 

Vi hjelper deg på vei mot en sikker arbeidsplass

Infobric leverer systemer som sikrer bygge- og anleggsplasser. Kontakt oss i dag om du ønsker en prat om hvordan vi kan bidra med å sikre din arbeidsplass.

Kontakt oss

Kontakt kundeservice

Åpningstider

Ukedager 07:30 – 16:30

Kontakt oss via e-post
Kontakt oss via telefon: 400 01 451

Andre åpningstider

Dagen før julaften, nyttårsaften og langfredag: 07:30 – 12:00

Helligdager: Stengt

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.

Waldemar Thranes Gate 84 B 0175 Oslo