Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger

Når behandler vi personopplysningene dine?

Nedenfor ser du detaljert informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler, hvilke juridisk behandlingsgrunnlag som gjelder, og hvor lenge vi oppbevarer opplysningene for hver enkelt behandling.

Håndtere bestillinger av varer og tjenester

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktopplysninger
 • Bestillingsopplysninger
 • Organisatoriske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å håndtere bestillinger av varer og tjenester.

Oppfylle avtaler. Hvis bestillingen gjennomføres av et enkeltpersonforetak, behandler vi opplysningene for å oppfylle avtalen med deg. 

Lagringstid: ‘Personopplysninger lagres for dette formålet, så lenge det er nødvendig for å håndtere bestillingen din, og i en tid på tre (3) år deretter, for å håndtere og overholde rettslige krav. Personopplysninger i bokføringsmateriale lagres i [fem (5) år], beregnet fra utgangen av kalenderåret da det relevante regnskapsåret avsluttes for å oppfylle rettslige forpliktelser  bokførings- og regnskapskrav i den [norske bokføringsloven].

Håndtere kunde- eller leverandørforholdet

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktopplysninger
 • Bestillingsopplysninger
 • Organisatoriske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å håndtere kunde- eller leverandørforholdene våre.

Oppfylle avtaler. Hvis avtalen har blitt inngått med et enkeltpersonforetak, behandler vi opplysningene for å oppfylle avtalen med deg.

Lagringstid: Personopplysninger lagres under kunde- eller leverandørforholdet og i en tid på 3 år deretter, for å håndtere og overholde rettslige krav.

Følge opp og vurdere kunde- eller leverandørforholdet

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Identitetsopplysninger
 • Bestillingsopplysninger
 • Organisatoriske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å følge opp og vurdere kunde- eller leverandørforholdet eller samarbeidet.

Lagringstid: Personopplysninger lagres i den tiden som er nødvendig for å avidentifisere dem for statistikkformål. Statistikk som ikke inneholder personopplysninger, lagres inntil videre eller til statistikken slettes.

Kommunikasjon mellom medarbeidere og eksterne personer

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Identitetsopplysninger
 • Bilde- og lydmateriale.
 • Kommunikasjon
 • Kontaktopplysninger
 • Bestillingsopplysninger
 • Organisatoriske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å legge til rette for kommunikasjon mellom medarbeidere og eksterne personer.

Lagringstid: Personopplysninger lagres for dette formålet i en periode på ett (1) år, som regnes fra tidspunktet for den siste kommunikasjonen i samme samtale, og deretter i en periode på tre (3) år for å dekke den berettigede interessen vår i å håndtere og overholde alle typer juridiske krav.

Kommunisere og legge inn tilbud i forskjellige kanaler

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Brukergenererte opplysninger
 • Bilde- og lydmateriale
 • Identitetsopplysninger
 • Kontaktopplysninger
 • Bestillingsopplysninger
 • Tekniske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å kommunisere og legge inn tilbud i forskjellige kanaler om produktene og tjenestene våre.

Lagringstid: Personopplysninger lagres for dette formålet under kundeforholdet og i en tid på tolv (12) måneder deretter for å dekke den berettigede interessen vår for gjenkjøp. Hvis vi ikke har et kundeforhold, lagres opplysningene for dette formålet i en periode på tre (3) måneder, regnet fra innsamlingen av opplysningene.

Håndtere nyhetsbrevene våre

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Identitetsopplysninger
 • Kontaktopplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å håndtere nyhetsbrevene våre.

Lagringstid: Personopplysninger lagres for dette formålet inntil videre og til du avregistrerer deg fra nyhetsbrevet.

Gjennomføre opplæring, arrangementer og andre aktiviteter

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Bilde- og lydmateriale
 • Helseopplysninger
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktopplysninger
 • Organisatoriske opplysninger
 • Opplæringsopplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å gjennomføre opplæring, arrangementer og andre aktiviteter.

Uttrykkelig samtykke. Behandling av eventuelle spesielle kategorier av personopplysninger om helse skjer bare ved ditt uttrykkelige samtykke, som innhentes i forbindelse med at du registrerer deg for en opplæring, et arrangement eller en aktivitet vi gjennomfører.

Lagringstid: Personopplysninger lagres for dette formålet i den tiden som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, samt i en periode på tolv (12) måneder deretter for å dekke den berettigede interessen vår i å følge opp og vurdere aktiviteten samt for å tilby nye aktiviteter. Personopplysninger i bokføringsmateriale lagres i [fem (5) år], beregnet fra utgangen av kalenderåret da det relevante regnskapsåret avsluttes for å oppfylle rettslige forpliktelser (bokførings- og regnskapskrav i [den norske bokføringsloven]. Eventuelle helseopplysninger som samles inn for dette formålet, lagres bare i perioden som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, og deretter slettes de. Bilde- og lydmateriale som samles inn, lagres inntil videre og fram til materialet slettes, hvis det er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å dokumentere aktiviteten.

Svare på spørsmål

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktopplysninger
 • Bestillingsopplysninger
 • Organisatoriske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å svare på spørsmålet ditt.

Lagringstid: Personopplysninger lagres for dette formålet under kundeforholdet og i en tid på tre (3) år deretter, for å håndtere og overholde rettslige krav. Hvis vi ikke har et kundeforhold, lagres personopplysningene for dette formålet i en periode på ett (1) år, regnet fra tidspunktet for den siste kommunikasjonen i samme samtale.

Gjennomføre spørreundersøkelser

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Identitetsopplysninger
 • Kontaktopplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å gjennomføre spørreundersøkelser for å innhente meningene dine om virksomheten vår samt produktene og tjenestene våre.

Lagringstid: Personopplysninger lagres for dette formålet under tiden undersøkelsen gjennomføres, og i en tid på tre (3) måneder deretter for å kompilere svarene i en rapport. Statistikk som ikke inneholder personopplysninger, lagres inntil videre eller til statistikken slettes.

Levere appene og tjenestene våre

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktopplysninger
 • Organisatoriske opplysninger
 • Profilopplysninger
 • Tekniske opplysninger

Oppfylle avtaler. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle gjeldende vilkår for appen eller tjenesten.

Lagringstid: Personopplysninger lagres for dette formålet så lenge brukerkontoen din er aktiv, og deretter slettes opplysningene.

Kommunisere om appene og tjenestene våre

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Identitetsopplysninger
 • Kontaktopplysninger
 • Profilopplysninger
 • Tekniske opplysninger

Oppfylle avtaler. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle gjeldende vilkår for appen eller tjenesten.

Lagringstid: Personopplysninger lagres for dette formålet så lenge brukerkontoen din er aktiv, og deretter slettes opplysningene. 

Legge til rette for funksjonaliteten på nettstedene våre

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Tekniske opplysninger.

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å legge til rette for funksjonaliteten på nettstedene våre for å levere en bedre brukeropplevelse.

Lagringstid: Personopplysninger lagres for dette formålet under besøket ditt og i en tid på tolv (12) måneder deretter for å dekke den berettigede interessen vår i å levere en bedre brukeropplevelse

Følge opp og vurdere bruken av nettstedene våre, digitale kanler, apper og tjenester

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Brukergenererte opplysninger
 • Tekniske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å følge opp og vurdere bruken av nettstedene våre, digitale kanaler, apper og tjenester.

Lagringstid: Personopplysninger lagres i en periode på tre (3) måneder for dette formålet. Statistikk som ikke inneholder personopplysninger, lagres inntil videre eller til statistikken slettes.

Innspilling av telefonsamtaler for opplærings- og kvalitetsformål

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Bilde- og lydmateriale
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktopplysninger
 • Organisatoriske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å sørge for nødvendig teknisk funksjonalitet på nettstedene våre, apper og tjenester.

Lagringstid: Personopplysninger lagres for dette formålet i en periode på én (1) måned regnet fra tidspunktet for samtalen.

Sørge for nødvendig teknisk funksjonalitet og sikkerhet

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Samtlige berørte kategorier av personopplysninger.

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å sørge for nødvendig teknisk funksjonalitet og sikkerhet på nettstedene våre, apper og tjenester.

Lagringstid: Personopplysninger lagres for dette formålet så lenge brukerkontoen din er aktiv. Personopplysninger i logger lagres for å dekke den berettigede interessen vår i å håndtere feilsøking og hendelser i en periode på tolv (12) måneder regnet fra tidspunktet for logghendelsen.

Håndtere og overholde rettslige krav

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Samtlige kategorier av personopplysninger som er nødvendige for å håndtere og dekke det juridiske kravet i hvert enkelt tilfelle.

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å håndtere og dekke juridiske krav.

Lagringstid: Personopplysninger lagres i den tiden som er nødvendig for å håndtere og dekke det juridiske kravet.

Oppfylle rettslige forpliktelser

Personopplysninger

Juridisk grunnlag

 • Samtlige kategorier av personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle den rettslige forpliktelsen.

Oppfylle rettslige forpliktelser. Behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle de rettslige forpliktelsene våre.

Lagringstid: Personopplysninger lagres i den tiden som er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle hver enkelt rettslige forpliktelse. For eksempel lagres personopplysninger i bokføringsmateriale i fem (5) år, beregnet fra utgangen av kalenderåret da det relevante regnskapsåret ble avsluttet i henhold til norske bokføringsloven.

Når vi deler personopplysningene dine med forskjellige mottakere

Nedenfor finner du detaljert informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger vi deler med forskjellige mottakere for forskjellige formål og ved bruk av hvilket juridiske grunnlag.

Konsernselskap

Håndtere bestillinger av varer og tjenester

Personopplysninger

Juridisk grunnlag for overføringen

 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktopplysninger
 • Bestillingsopplysninger
 • Organisatoriske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å håndtere bestillinger av varer og tjenester.

Kommunisere og legge inn tilbud i forskjellige kanaler

Personopplysninger

Juridisk grunnlag for overføringen

 • Identitetsopplysninger
 • Kontaktopplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å kommunisere og legge inn tilbud i forskjellige kanaler om produktene og tjenestene våre.

Samarbeidspartnere

Gjennomføre opplæring, arrangementer og andre aktiviteter

Personopplysninger

Juridisk grunnlag for overføringen

 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktopplysninger
 • Organisatoriske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å gjennomføre opplæring, arrangementer og andre aktiviteter.

Plattformer for sosiale nettverk

Kommunisere og legge inn tilbud i forskjellige kanaler

Personopplysninger

Juridisk grunnlag for overføringen

 • Brukergenererte opplysninger
 • Identitetsopplysninger
 • Kontaktopplysninger
 • Tekniske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å kommunisere og legge inn tilbud i forskjellige kanaler om produktene og tjenestene våre.

Kommunisere om appene og tjenestene våre

Personopplysninger

Juridisk grunnlag for overføringen

 • Identitetsopplysninger
 • Kontaktopplysninger
 • Tekniske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å kommunisere om appene og tjenestene våre.

Eksterne personer

Kommunikasjon mellom medarbeidere og eksterne personer

Personopplysninger

Juridisk grunnlag for overføringen

 • Identitetsopplysninger
 • Bilde- og lydmateriale.
 • Kommunikasjon
 • Kontaktopplysninger
 • Bestillingsopplysninger
 • Organisatoriske opplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å legge til rette for kommunikasjon mellom medarbeidere og eksterne personer.

Øvrige mottakere

Formål

Juridisk grunnlag for overføringen

Håndtering av en sammenslåing eller salg av virksomheten

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke vår og erververens berettigede interesse i å gjennomføre sammenslåingen eller salget.

Bare personopplysningene som er nødvendige, deles med mottakeren for dette formålet.

Håndtere og overholde rettslige krav

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke den berettigede interessen vår i å håndtere og dekke juridiske krav.

Bare personopplysningene som er nødvendige, deles med mottakeren for dette formålet.

Oppfylle rettslige forpliktelser

Oppfylle rettslige forpliktelser. Behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle de rettslige forpliktelsene våre.

Bare personopplysningene som er nødvendige, deles med mottakeren for dette formålet.

Svare på juridiske forespørsler

Bare personopplysningene som er nødvendige, deles med mottakeren for dette formålet.

Berettiget interesse eller oppfylle rettslige forpliktelser. I den grad vi er forpliktet til å svare på juridiske forespørsler, behandles personopplysningene for å oppfylle den juridiske forpliktelsen. Eller skjer behandlingen med støtte av avveining av interesser når det er nødvendig for å dekke vår og erververens berettigede interesse i at vi svarer på forespørselen.

Kategorier av personopplysninger

I tabellen nedenfor ser du ytterligere informasjon om hvilke kategorier av opplysninger vi behandler.

Kategori av opplysning

Eksempel på opplysninger

Brukergenererte opplysninger

Opplysninger du selv oppgir ved bruk av nettstedene våre, digitale kanaler, apper og tjenester.

Opplysninger om klikk og besøk og øvrig atferd på nettstedene våre, i de digitale kanalene våre samt i appene og tjenestene våre.

Bilde- og lydmateriale

Opplysninger slik som bilde av deg, eller stemmen din som er blitt spilt inn.

Fotografi, film, lydfil.

Helseopplysninger

Opplysninger om helsen din.

Opplysninger om helsen din.

Identitetsopplysninger

Opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg.

Navn, personnummer, brukernavn, IP-adresse.

Kommunikasjon

Opplysninger som inkluderes i kommunikasjon med oss.

Innhold i e-post.

Kontaktopplysninger

Opplysninger som gjør det mulig for oss å kontakte deg.

Adresse, telefonnummer, e-postadresse

Bestillingsopplysninger

Opplysninger om bestilte varer eller tjenester.

Vare, tjeneste, leveransetid, pris.

Organisatoriske opplysninger

Opplysninger knyttet til organisasjonen din

Tittel, navn på foretak eller organisasjon, adresse til navn eller organisasjon.

Profilopplysninger

Opplysninger om brukerprofilen din ved bruk av appene og tjenestene våre.

Profilinnstillinger.

Tekniske opplysninger

Tekniske opplysninger knyttet til enheten du bruker ved bruk av nettstedene, appene og tjenestene våre.

Appversjon, opplysning om enheten, operativsystem, nettleser, skjermstørrelse, internettilkobling.

Opplæringsopplysninger

Opplysninger knyttet til opplæring du deltar i.

Opplysninger om gjennomført opplæring.

Back to store
Close