HMS-kort

HMS-kortet gjør at de rette menneskene får adgang på byggeplassen.
produkt

HMS-kort

HMS-kortet, også kjent som byggekort, ID-kort eller «grønt kort», er byggebransjens standard for obligatorisk identifikasjon av tilstedeværelse  på byggeplasser. Dette er lovpålagt bygge- og anleggsbransjen av norske myndigheter, og innebærer at samtlige som arbeider på bygge- og anleggsplasser skal ha et gyldig HMS-kort. Dette kravet gjelder alle virksomheter som på bygge- og anleggsplasser utfører arbeid innen:

  • Installasjonsarbeid
  • Rivning, demontering og ombygging
  • Sanering og vedlikehold
  • Alminnelig anleggsvirksomhet
  • Graving, sprenging og gruvearbeid generelt
  • Ombygging og rehabilitering av bygg

Se fullstendig oversikt over arbeid på bygge- og anleggsplass som krever HMS-kort på arbeidstilsynet.no.

 

Arbeidsgivers ansvar

Å overholde HMS-krav på bygge- og anleggsplasser er arbeidsgivers oppgave. De står også ansvarlig ved eventuelle brudd på gjeldende lovverk. Det er også arbeidsgivers ansvar å samle inn og makulere HMS-kort fra ansatte som har sluttet i bedriften, og bestille byggekort for nye ansatte eller om kortet er utløpt. I mellomtiden, og før bygge- og anleggsplassens nyansatte har mottatt sitt HMS-kort, må arbeidsgiver kunne dokumentere denne bestillingen ved en eventuell kontroll. Arbeidstaker kan starte opp arbeidet så lenge det kan vises dokumentasjon på at søknad om HMS-kort er sendt til Idemia Norge AS.

 

Hva brukes HMS-kortet til?

Formålet med HMS-kortet er i første instans for å tilrettelegge for bedre oversikt over alle som befinner seg inne på en bygge- og anleggsplass, og skal bæres godt synlig av alle som oppholder seg på det adgangsregulerte området. Dersom arbeidsgiver eller arbeidstakere ved en kontroll ikke kan fremvise gyldig HMS-kort eller dokumentere bestilling, kan dette resultere i overtredelsesgebyr, politianmeldelser og driftsstans inntil Arbeidstilsynets pålegg etterkommes.

 

Adgangskontroll med HMS-kort

Med nytt lovkrav om elektronisk registrering av tilstedeværelse på bygge- og anleggsplassen fra og med 1. juli 2017, kan HMS-kortet også fungere som medarbeidernes nøkkel for inn- og utpassering. HMS-kortet bidrar til sikker og oversiktlig kontroll med hvem som oppholder seg hvor og når, og alt synkroniseres opp mot webtjenesten Ease som følger med alle Infobric produkter.

 

Loven gjelder alle

Lovkravet om å bære et gyldig HMS-kort gjelder i tillegg til virksomhetens ordinære ansatte også i tilfeller av kort- og langvarige oppdrag med innleid arbeidskraft, utenlandske arbeidstakere, enkeltpersonforetak og annet regelmessig personale som oppholder seg inne på bygge- og anleggsplassen.

 

Bestilling av HMS-kort

Dersom du eller dine ansatte ikke har byggekortene, kan du bestille på https://www.hmskort.no/

Les mer om HMS-kortet på Arbeidstilsynets nettsider.

Kontakt meg eller bestill direkte.

 
 
 
 
Leter etter selger i nærheten
Bestill


Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.

Waldemar Thranes Gate 84 B 0175 Oslo