GDPR behandling av personopplysninger Infobric
nyhet

13/06/2018

Vi oppdaterer allmenne vilkår for Infobric Ease

Som du sikkert kjenner til blir EUs forordning for personvern, GDPR, norsk lov 25. mai 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir bedriftene større plikter og enkeltpersoner større rettigheter.

I våre forberedelser til innføringen av de nye personvernreglene har Infobric oppdatert de allmenne vilkårene for Infobric Ease. De oppdaterte allmenne vilkårene blir automatisk iverksatt fra og med 25. Mai 2018. Lenger ned kan du lese mer om hva som er oppdatert i vilkårene.*

Vi sikrer beskyttelse av personopplysnngene

De nye personvernreglene gjelder for alle bedrifter som behandler personopplysninger. Enten om man selv bestemmer over behandlingen i rollen som behandingsansvarlig eller når man gjør dette på oppdrag for andre i rollen som databehandler.

Infobric har i lang tid arbeidet med å tilpasse oss de nye personvernreglene og det pågår derfor et prosjekt for å sikre at Infobric systemer og virksomhet imøkommer GDPR. Dette for å beskytte våre kunders opplysninger og se til at kundenes personopplysninger om sine ansatte håndteres på en sikker måte i våre tjenester.

Flere produktendringer for at kundene skal møte lovkravet

Utover at vi oppdaterer de allmenne vilkårene kommer vi i løpet av de kommende ukene også informere våre kunder om at antall produktendringer som påvirker behandlingen av personopplysninger i tjenesten og om hvordan vi på andre måter forbereder oss før den nye personvernloven trer i kraft. Informasjon sendes til våre kunder i dette nyhetsbrevet og publiseres på vår hjemmeside: infobric.no/gdpr

Derfor oppdaterer vi de allmenne vilkårene

Endringene i de allmenne vilkårene og tilhørende bilag gjøres med støtte i punkt 20.3 i dagens allmenne vilkår for Infobric Ease hvor det står at Infobric har rett til med 20 dagers varsel endre avtalen med grunnlag av forandringer i lovgivningen.

Infobric er i egenskap av systemleverandør databehandler for våre kunder. Byggherre har rollen som juridisk overordnet behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i webtjenesten Infobric Ease lovhjemlet i byggherreforskriften. Behandingen av personopplysinger reguleres mellom behandlingsansvarlig og databehandler gjennom databehandleravtalen. De nye personvernreglene inneholder detaljerte bestemmelser om hva denne avtalen skal inneholde.

For å forklare begrepet og bringe klarhet i hvordan ansvarskjeden ser ut har vi tatt frem en kort informasjonsfilm:

Her kan du lese våre oppdaterte Allmenne vilkår for Infobric Ease.

Hva er nytt i Infobrics allmenne vilkår og databehandleravtale?

I de Allmänna villkoren* har vi forklart hvordan kundens systemadministratør skal utpekes for tjenesten (punkt 3.4). Vi har også gjort justeringer i punkt 14 om behandling av personopplysninger.
Databehandleravtalen (bilag til allmenne vilkår) inneholder en rekke punkter som i henhold til de nye personvernreglene skal reguleres i avtalen. Det er i all hovedsak følgende punkter:

  • Infobric får kun behandle personopplysninger i henhold til dokumenterte instruksjoner (underbilag A)
  • Infobric skal sikre vern om lagrede personopplysninger og ha et tilhørende nivå på IT-sikkerhet.
  • Informasjon om hva som gjelder ved bruk av underleverandør dvs en virksomhet som behandler personopplysninger på vegne av Infobric.
  • Infobric skal bistå behandlingsansvarlig for personopplysninger gjennom relevante tekniske og organisatoriske tiltak, slik at den personen som er ansvarlig for personopplysningene, kan ivareta de registrertes rettigheter ved forespørsel.
  • Infobric vil informere om avvik i behandlingen av personopplysninger og hjelpe våre kunder med å etterforske avvikene i behandlingen av personopplysningene.
  • Informasjon om sletting eller retur av data når tjenesten avsluttes

Vil du vite mer?

  • Om du har spørsmål om de nye personvernreglene eller vil vite mer og hvordan Infobric forbereder seg til innføringen 25. mai, finner du mer informasjon på www.infobric.no/gdpr.
  • Du kan også delta på webinar ”Introduksjon til GDPR” ved å melde deg på her .
  • Her finner du mer informasjon om de nye personvernreglene, de ulike rollene og databehandleravtalen m.m: datatilsynet.no

*Om selskapet du er systembruker for i Infobric Ease har en konsernavtale med Infobric kan vilkårene for tjenesten skille seg fra de Allmenne vilkårene vi henviser til i denne utsendelsen. Kontakt avtaleansvarlig for Infobric systemet på selskapet for mer informasjon.

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.

Waldemar Thranes Gate 84 B 0175 Oslo