Skal arbeidslivskriminaliteten til livs

Tall fra NHOs arbeidslivsbarometer viser at 66% av bedriftene mener konkurranse fra useriøse bedrifter er et stort problem for deres bedrift.

I 2013 offentliggjorde VISA en rapport om nordmenns skjulte økonomi, The Shadow Economy in Europe, som anslår at den svarte økonomien i Norge utgjør 420 milliarder. Dette utgjør 14 % av bruttonasjonalprodukt.

I rapporten beregnes svart økonomi i prosent av næringen, og aller høyest er bygg- og anleggsbransjen med 31 %.

Forsterker innsatsen mot a-krim

A-krim er en forkortelse for arbeidslivskriminalitet som betyr at noen i arbeidsmarkedet bevisst bryter loven for å redusere sine produksjonskostnader. Dette fører til at seriøse aktører utkonkurreres.

Definisjonen av a-krim er bygget opp rundt brudd på flere regelverk; arbeidsmiljøloven, skatteloven og trygdelovgivningen.

Arbeidslivskriminalitet innebærer blant annet:

  • Brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven
  • Ulovlig arbeid
  • Menneskehandel for utnyttelse til tvangsarbeid
  • Skatte-, avgifts- og trygdekriminalitet
  • Kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet
  • Bruk av uriktig dokumentasjon

Koster samfunnet 28 milliarder

Samfunnsøkonomisk analyse estimerer i en rapport at kostnaden til a-krim utgjør 28 milliarder. 12 milliarder av disse skulle vært betalt i skatt. Rapporten viser også at mellom 5,5 og 11,5 prosent av norske virksomheter begår denne typen kriminalitet.

Regjeringen la frem en strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015, og denne strategien ble revidert i 2017.

– Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy. Vi forsterker derfor innsatsen for å få bukt med de kriminelle aktørene i arbeidslivet, sa statsminister Erna Solberg i en pressemelding i fjor.

A-krimsentere

De siste årene er det blitt opprettet syv sentre som sammen skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. Samarbeidet er tverretatlig, og det er politiet, Nav, arbeidstilsynet, skatteetaten og tollvesenet som jobber sammen.

Dette kan du gjøre for å bidra

Alle må gå sammen om å komme arbeidslivskriminaliteten til livs. Dette kan du gjøre:

  • Kjenn dine underleverandører
  • Oppfyll informasjons- og påseplikten der det er aktuelt
  • Vit hvem du kjøper av

Les her hvordan NCC jobber med UE-kjede.

Få oversikt over underentreprenører (UE) med Infobric

Infobric har lansert funksjonen «UE-kjede» som gjør det enkelt for hovedentreprenør å få  kontroll på hele UE-leddet, uavhengig av antall.

UE-kjede er kostnadsfritt, og tilknyttet webtjenesten Ease og gir hovedentreprenør oversikt over alle ledd. Alle underentreprenører må samtykke til byggeplassens seriøsitetskrav og gjør håndteringen 100% digital.

Les mer om Infobric tjenesten UE-kjede her – for økt seriøsitet i byggebransjen.

Kontakt oss

Kontakt kundeservice

Åpningstider

Ukedager 07:30 – 16:30

Kontakt oss via e-post
Kontakt oss via telefon: 400 01 451

Andre åpningstider

Dagen før julaften, nyttårsaften og langfredag: 07:30 – 12:00

Helligdager: Stengt

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.