Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler og beskytter personopplysningene dine. Personvernerklæringen omfatter blant annet behandling av personopplysninger ved bruk av nettsidene og de digitale kanalene våre, ved kommunikasjon med oss og i forbindelse med bruk av tjenester og apper som henviser til denne erklæringen.

Personvernerklæringen omfatter ikke behandling av personopplysninger som vi gjennomfører på kundenes vegne som såkalt databehandler.

Med personopplysninger menes informasjon som, direkte eller indirekte, kan identifisere deg, f.eks. navnet ditt eller IP-adressen som enheten din bruker.

Det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvordan vi behandler personopplysningene dine. Vi iverksetter tiltak for å beskytte personopplysningene dine, og for at behandlingen skal skje i samsvar med gjeldende regler og lover samt våre interne retningslinjer og rutiner.

Hvem omfattes av denne personvernerklæringen?

Personvernerklæringen omfatter ikke behandling av personopplysninger som vi gjennomfører på kundenes vegne som såkalt databehandler.

 • brukere av nettsidene og de digitale kanalene våre, samt apper og tjenester som henviser til denne erklæringen.
 • kontaktperson hos en kunde, potensiell kunde, leverandør eller samarbeidspartner til et selskap i Infobric-konsernet.
 • ekstern person som har kontakt med eller på annen måte kommuniserer med selskaper i Infobric-konsernet.
 • pårørende til medarbeiderne våre.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene?

Respektive selskap er ansvarlig for sin egen behandling av personopplysningene dine.
Respektive selskap som omfattes av denne personvernerklæringen er ansvarlig (behandlingsansvarlig), som utgangspunkt, for sin egen bruk av personopplysningene dine. Hvilke selskaper i Infobric-konsernet som er omfattet av denne personvernerklæringen og kontaktopplysninger til disse finner du lenger nede.

Ved spesifikk bruk av personopplysningene dine har de berørte selskapene et felles ansvar.
Selskapene i Infobric-konsernet samarbeider også tett for å levere tjenester til deg og kommunisere med deg på beste måte. Ved spesifikk bruk av personopplysningene dine som de berørte selskapene gjør i fellesskap, er disse selskapene i Infobric-konsernet derfor felles ansvarlige (felles behandlingsansvarlige). For at det skal være tydelig for deg når de berørte selskapene er felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine, har vi angitt det i forhold til respektive formål som personopplysningene dine brukes for, og som er beskrevet i avsnittet «Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?». Hvis vi ikke har angitt noe spesielt, er respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen, ansvarlig for personopplysningene dine for det aktuelle formålet.

Nederst i personvernerklæringen, i avsnittet «Selskaper i Infobric-konsernet som er felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine», er det angitt hvilke selskaper som, i det aktuelle tilfellet, er felles ansvarlig for bruken av personopplysningene dine.

De berørte selskapene i Infobric-konsernet har inngått en felles ordning for å fordele ansvaret mellom selskapene og for å sikre at personopplysningene dine er beskyttet med tanke på bruken av personopplysningene som de berørte selskapene er felles ansvarlige for. Du har rett til å få innsyn i det vesentlige innholdet i ordningen. Kontakt i så fall personvernombudet i Infobric AB.

Infobric AB er også felles kontaktpunkt for de berørte selskapene. Hvis du har spørsmål om bruken av personopplysninger som de berørte selskapene i Infobric-konsernet er felles ansvarlige for, kontakt i så fall Infobric AB. Du finner kontaktopplysninger lenger nede.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler bare inn personopplysninger som vi trenger. Hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, avhenger av hvordan du interagerer med oss.

Vi samler inn og behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Identitetsopplysninger Opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg, f.eks. navnet ditt.
 • Kontaktopplysninger Opplysninger som gjør det mulig å kontakte deg, f.eks. adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Profilopplysninger Opplysninger som angår profilen din, f.eks. tittel, navn på og adresse til selskapet eller organisasjonen du tilhører, og, for pårørende, opplysning om relasjonen til medarbeideren vår.
 • Brukergenererte opplysninger Opplysninger om din aktivitet på og bruk av våre nettsider, digitale kanaler, apper og tjenester, f.eks. klikk og besøk.
 • Ordre‑ og bestillingsopplysninger Opplysninger om en bestilt vare eller tjeneste, f.eks. varen eller tjenesten, pris og leverings- eller oppdragstid.
 • Kommunikasjon Innhold i kommunikasjon med oss, f.eks. innhold i e-postmeldinger eller svar du gir når du deltar i en spørreundersøkelse.
 • Bilde‑ og lydmateriale Opplysninger som bildet og stemmen din som er fotografert eller innspilt, f.eks. fotografi, film eller lydinnspilling.
 • Kursopplysninger Opplysninger om kurs du har deltatt på, f.eks. tidspunkt for kurset og type kurs.
 • Helseopplysninger Opplysninger som angår helsen din, f.eks. opplysning om allergier.
 • Tekniske opplysninger Tekniske opplysninger om enheten du bruker ved besøk på nettsiden eller i de digitale kanalene våre eller ved bruk av tjenesten, f.eks. IP-adresse, versjon av app, type enhet og versjon av nettleser og operativsystem.

Basert på opplysningene vi samler inn om deg, kan vi også behandle opplysninger som avledes av disse opplysningene:

 • Kjøps‑ og ordrehistorikk
 • Brukeratferd på nettsidene våre, i våre digitale kanaler, tjenester og apper.
 • Kundesegment eller –profil
 • Kommunikasjonshistorikk
 • Aktivitetshistorikk som tidligere kurs, arrangementer og nettseminarer du har deltatt på.

Hvor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger fra disse kildene:

Deg selv
Vi samler inn personopplysninger fra deg, for eksempel når du kontakter oss, besøker nettsidene våre eller andre digitale kanaler, melder deg på kurs eller et arrangement, oppretter en brukerkonto i appene våre eller deltar i en spørreundersøkelse.

Konsernselskap
Selskapene i Infobric-konsernet samarbeider tett med hverandre og deler opplysninger seg imellom, f.eks. for å besvare spørsmål og yte kundeservice eller for å kommunisere tilbud og markedsføring. Se lenger nede i avsnittet om hvilke mottakere personopplysninger deles med, og under overskriften «Konsernselskap» for mer informasjon.

Sosiale nettverksplattformer
Hvis du besøker kanalene våre på sosiale nettverksplattformer (f.eks. Facebook eller LinkedIn), samler vi inn personopplysningene du oppgir via disse kanalene.

Samarbeidspartnere
Vi kan samle inn personopplysningene dine fra samarbeidspartnere, f.eks. i forbindelse med at vi gjennomfører et arrangement eller en annen aktivitet sammen med en slik samarbeidspartner.

Allment tilgjengelige kilder
Vi kan samle inn personopplysningene dine fra allment tilgjengelige kilder, f.eks. nettsteder, ulike registre og databaser.

Eksterne personer
Vi kan også samle inn personopplysninger om deg fra andre eksterne personer som gir personopplysningene dine til oss, f.eks. i forbindelse med kommunikasjon.

Informasjonstjenester
Vi kan samle inn personopplysninger om deg fra informasjonstjenester vi bruker, f.eks. opplysningstjenester.

Ansatte og personer engasjert av oss
Vi kan samle inn personopplysninger om deg fra ansatte og andre personer engasjert av oss som utleverer personopplysningene dine til oss, f.eks. i forbindelse med kommunikasjon eller når disse personene frivillig utleverer opplysningene dine til oss.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Nedenfor finner du en liste over hvorfor vi behandler personopplysninger i ulike tilfeller. Samtlige behandlinger gjelder ikke nødvendigvis for deg, det er avhengig av hvilket forhold du har til oss. I avsnittet ovenfor ser du hvem som omfattes av denne personvernerklæringen. For å lese mer om hvilke kategorier av opplysninger og hvilket rettslig grunnlag vi baserer behandlingen av personopplysninger på for respektive formål, se detaljert informasjon om behandlingen av personopplysninger som du finner ved å klikke på knappen helt nederst.

Behandle bestillinger
Når du bestiller varer og tjenester, behandler vi personopplysningene dine for dette formålet, f.eks. for å registrere bestillingen og kommunisere med deg angående bestillingen.

Håndtere forholdet til kunder, leverandører og samarbeidspartnere
Hvis du er kontaktperson for en kunde, leverandør eller samarbeidspartner til et selskap i Infobric-konsernet, behandler vi personopplysningene dine for å håndtere kunde- eller leverandørforholdet eller -samarbeidet, f.eks. for å registrere deg som kontaktperson, håndtere og arkivere avtaler, samt for å administrere fakturaer.

Administrere felles kunderegister
De berørte selskapene i Infobric-konsernet har et felles kunderegister. Hvis du er kontaktperson for en kunde som er med i det felles kunderegisteret, bruker de berørte selskapene personopplysningene dine til å administrere det felles kunderegisteret, f.eks. for å registrere deg som kontaktperson i det felles kunderegisteret. De berørte selskapene er felles ansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine for å administrere det felles kunderegisteret.

Oppfølging og evaluering av forholdet til kunder, leverandører og samarbeidspartnere
Vi behandler personopplysningene dine når du er kontaktperson for en kunde, leverandør eller samarbeidspartner til et selskap i Infobric-konsernet, når det er nødvendig for å følge opp og evaluere kunde- eller leverandørforholdet eller -samarbeidet.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene i fellesskap gjennomfører oppfølginger og evalueringer.

Gjennomføre analyser for å innhente kundeinnsikter
Vi bruker personopplysningene dine for å gjennomføre analyser for å innhente kundeinnsikter. Dette for at vi skal få bedre forståelse og innsikt i kundenes atferd og mønster, f.eks. kjøps- og bestillingsmønster, og at vi dermed skal ha mulighet til å tilpasse tilbudet vårt på kundenivå. En viss profilering av opplysningene dine kan skje for dette formålet, men vi gjennomfører ingen profilering for såk. automatisert beslutningstaking som får juridiske følger eller som på annen måte påvirker deg i vesentlig grad.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene i fellesskap utfører analyser for å innhente kundeinnsikter.

Kommunisere om oss og virksomheten vår
Vi bruker personopplysningene dine for å kommunisere om oss og virksomheten vår i ulike kanaler. Du kan når som helst avregistrere deg fra utsendelser ved å klikke på avregistreringslenken i utsendelsen eller ved å kontakte oss.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene kommuniserer i fellesskap om Infobric-konsernet og vår virksomhet.

Kommunikasjon mellom medarbeidere og eksterne personer
Vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med kommunikasjon, f.eks. på e-post, eller mellom medarbeidere og eksterne personer.

Kommunisere tilbud og markedsføring i ulike kanaler
Vi behandler personopplysningene dine for å kommunisere tilbud og markedsføring til deg fra oss og samarbeidspartnerne våre i ulike digitale kanaler, f.eks. på e-post eller sosiale medier. Du kan når som helst avregistrere deg fra utsendelser ved å klikke på avmeldingslenken i utsendelsen. For dette formålet kan det forekomme en viss profilering av opplysningene dine via analyse av bruken din av nettsidene våre, digitale kanaler, apper og tjenester. Vi gjennomfører imidlertid ingen profilering for såk. automatisert beslutningstaking som får juridiske følger eller som på annen måte påvirker deg i vesentlig grad.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene kommuniserer i fellesskap om tilbud og markedsføring i ulike kanaler og gjennomfører analyser av personopplysningene dine for samme formål.

For dette formålet deler vi også personopplysningene dine med sosiale nettverksplattformer. Se lenger nede i avsnittet om hvilke eksterne mottakere personopplysninger deles med, for mer informasjon.

Gjennomføre salgsmøter
Hvis du er kontaktperson for en eksisterende eller potensiell kunde, bruker vi personopplysningene dine i forbindelse med at vi gjennomfører salgsmøter, både fysiske og digitale møter, f.eks. for å avtale salgsmøtet og følge opp gjennomførte salgsmøter.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene i fellesskap gjennomfører salgsmøter.

Administrere nyhetsbrevene våre
Vi behandler personopplysningene dine for å administrere nyhetsbrevene våre, f.eks. for å sende ut nyhetsbrevet. Du kan når som helst avregistrere deg fra sending ved å klikke på avmeldingslenken i nyhetsbrevet.

Oppfølging og evaluering av virksomheten
Vi bruker personopplysningene dine for å sammenstille rapporter på overordnet nivå og utarbeide statistikk med sikte på oppfølging og evaluering av virksomheten.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene i fellesskap gjennomfører oppfølginger og evalueringer.

Utvikling og forbedring av virksomheten
Vi bruker personopplysningene dine når vi gjennomfører overordnede analyser for å utvikle og forbedre virksomheten, forretningsmetodene og -strategiene våre. Det skjer ingen profilering innenfor rammen av denne behandlingen.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene i fellesskap gjennomfører overordnede analyser for å utvikle og forbedre virksomheten.

Dokumentere virksomheten
Vi bruker opplysningene dine for å dokumentere virksomheten vår i de aktuelle tilfellene, f.eks. for å administrere og lagre avtaler, beslutningsgrunnlag, protokoller og presentasjoner.

Gjennomføre kurs, arrangementer og andre aktiviteter
Når du melder deg på kurs, et arrangement eller andre aktiviteter vi arrangerer, behandler vi personopplysningene dine for å kunne gjennomføre kurset, arrangementet eller den andre aktiviteten, f.eks. for å registrere deltakelsen din eller kommunisere med deg om kurset, arrangementet eller aktiviteten.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene i fellesskap gjennomfører kurs, arrangementer og andre aktiviteter.

Gjennomføre nettseminarer
Hvis du melder deg på et nettseminar som vi arrangerer, bruker vi personopplysningene dine for å gjennomføre nettseminaret, f.eks. for å registrere at du deltar og kommunisere med deg om seminaret.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene i fellesskap gjennomfører nettseminarer.

Besvare spørsmål og yte kundeservice
Hvis du kontakter oss, f.eks. på e-post eller telefon, behandler vi personopplysningene dine som du utleverer til oss for å kunne besvare spørsmålet ditt, og, hvis selskapet eller organisasjonen du tilhører er kunde hos oss, for å yte kundeservice.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene i fellesskap behandler personopplysningene dine for å besvare spørsmål eller yte kundeservice.

Gjennomføre spørreundersøkelser
Vi behandler personopplysningene dine hvis du deltar i en spørreundersøkelse som vi gjennomfører, f.eks. i digitale kanaler eller i utsendelser, for å samle inn dine synspunkter på virksomheten og produktene og tjenestene våre.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene i fellesskap gjennomfører spørreundersøkelser.

Levere appene og tjenestene våre
Hvis du har registrert en brukerkonto for en app eller tjeneste som leveres av et selskap i Infobric-konsernet og som henviser til denne erklæringen, f.eks. appen Ease CheckIn, behandler vi personopplysningene dine for å levere den aktuelle appen eller tjenesten til deg, f.eks. for å gi deg tilgang til appen eller tjenesten og for å administrere brukerkontoen din. Du må oppgi informasjonen vi ber om, når du registrerer brukerkontoen din. Ellers kan du ikke bruke appen eller tjenesten.

Kommunisere om appene og tjenestene våre
Hvis du bruker appene og tjenestene våre, behandler vi personopplysningene dine for å kommunisere med deg om dem, f.eks. fortelle deg om oppdateringer av appen eller tjenesten, gi driftsinformasjon eller for å svare på spørsmål du har om appen eller tjenesten.

Legge til rette for funksjonaliteten på nettsidene våre
For å muliggjøre funksjonalitet på nettsidene våre, f.eks. for å huske innstillingene dine, behandler vi personopplysningene dine når det er nødvendig. Dette er for å gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsidene våre.

Følge opp og vurdere bruken av nettsidene våre, digitale kanaler, apper og tjenester
Hvis du bruker nettsidene våre, digitale kanaler eller apper og tjenester som henviser til disse reglene, bruker vi personopplysningene dine for å følge opp og vurdere hvordan de digitale kanalene, appene og tjenestene brukes, f.eks. for å samle inn og analysere besøks- og bruksstatistikk om hvordan du bruker nettsidene, de digitale kanalene, appene og tjenestene.

Respektive selskap som er omfattet av denne personvernerklæringen er i utgangspunktet ansvarlig for sin egen bruk av personopplysningene dine for dette formålet. De berørte selskapene i Infobric-konsernet er imidlertid felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine for dette formålet når selskapene i fellesskap følger opp og vurderer bruken av nettsidene, digitale kanaler, apper og tjenester.

Opptak av telefonsamtaler og videomøter i opplærings‑ og kvalitetsøyemed
Hvis du kontakter oss på telefon, kan vi i det aktuelle tilfellet ta opp telefonsamtalen eller videomøtet i opplærings- og kvalitetsøyemed. Du blir i slike tilfeller informert om dette i forbindelse med at du ringer eller logger inn på møtet, og du kan velge å motsette deg at samtalen eller møtet blir tatt opp for dette formålet.

Sørge for nødvendig teknisk funksjonalitet og sikkerhet
Vi bruker personopplysningene dine for å sørge for nødvendig teknisk funksjonalitet og sikkerhet på nettsidene våre, i apper, tjenester og IT-systemer, f.eks. ved sikkerhetslogging, feilretting og sikkerhetskopiering.

Kommunisere ved ulykker, sykdom eller lignende hendelse
Vi bruker personopplysningene dine for å kommunisere med deg ved ulykker, sykdom eller lignende hendelser vedrørende en ansatt eller annet personale som er engasjert av oss, og for å registrere opplysningene dine i vårt pårørenderegister.

Behandle og imøtegå juridiske krav
Vi behandler personopplysningene dine hvis det er nødvendig for å behandle og imøtegå juridiske krav, f.eks. i forbindelse med en tvist eller juridisk prosess. For dette formålet kan vi dele enkelte opplysninger med andre mottakere. Du finner mer informasjon lenger nede.

Oppfylle juridiske forpliktelser
For å oppfylle juridiske forpliktelser vi er pålagt, behandler vi personopplysningene dine ved behov, f.eks. for å oppfylle krav i bokførings- eller personvernlovgivningen. For dette formålet kan vi dele enkelte opplysninger med andre mottakere. Du finner mer informasjon lenger nede.

Hvilke mottakere deler vi personopplysninger med?

Når det er nødvendig, deler vi personopplysningene dine med forskjellige mottakere. Du kan lese mer om hvilke kategorier av opplysninger og på hvilket rettslig grunnlag vi utleverer opplysningene dine til ulike mottakere, i vår detaljerte informasjon om behandlingen av personopplysningene dine.

Når berørte selskaper i Infobric-konsernet er felles ansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine for det aktuelle formålet ifølge det som er angitt i avsnittet «Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?», er de berørte selskapene også ansvarlige for utlevering av personopplysningene dine for samme formål.

Konsernselskap
Selskapene i Infobric-konsernet samarbeider med hverandre, og deler derfor informasjon med hverandre, f.eks. for å behandle bestillinger av varer og tjenester, for å kommunisere tilbud og markedsføring og for å gjennomføre kurs, arrangementer og lignende aktiviteter.

Samarbeidspartnere
I forbindelse med arrangementer og andre aktiviteter deler vi personopplysninger med samarbeidspartnerne vi arrangerer aktiviteten sammen med.

Sosiale nettverksplattformer
Vi bruker ulike sosiale nettverksplattformer, f.eks. for å kommunisere tilbud eller for å gi informasjon om appene og tjenestene våre, og i den forbindelsen deler vi enkelte opplysninger med disse sosiale nettverksplattformene. Når vi automatisk deler personopplysninger med disse plattformene, har vi og den aktuelle sosiale nettverksplattformen – i det aktuelle tilfellet – felles ansvar for innsamlingen og overføringen av personopplysningene dine ved bruk av informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi. Vi og den berørte plattformen er i slike tilfeller eneansvarlige for den etterfølgende bruken av personopplysningene dine. Vi har inngått spesielle ordninger med berørte plattformer som beskriver hvilken rolle og hvilket ansvar vi og den respektive plattformen har ved bruken av personopplysningene dine. Du har rett til å få innsyn i det vesentlige innholdet i disse ordningene, se også vår detaljerte informasjon om behandling av personopplysningene dine.

Eksterne personer
Når vi kommuniserer, f.eks. via e-post, med eksterne personer, deler vi personopplysningene som du selv eller andre oppgir til den eksterne personen.

Tjenesteleverandører
For å behandle personopplysninger deler vi personopplysninger med tjenesteleverandører vi har engasjert. Disse tjenesteleverandørene leverer for eksempel IT-tjenester (f.eks. lagring) og kommunikasjonstjenester (som gjør det mulig for oss å sende meldinger og nyhetsbrev til deg). Når tjenesteleverandørene behandler personopplysninger på oppdrag av oss, er de databehandlere for oss, og vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine. De kan ikke bruke personopplysningene dine til egne formål, og de er forpliktet til å beskytte opplysningene dine i henhold til loven og avtale med oss.

Øvrige mottakere
I visse tilfeller, når det er nødvendig, deler vi personopplysningene dine med andre mottakere for visse formål:

 • håndtering av en sammenslåing eller salg av virksomheten
 • behandle og imøtegå juridiske krav
 • oppfylle juridiske forpliktelser
 • svare på en lovlig forespørsel, og
 • beskytte og garantere sikkerheten for personalet vårt.

Eksempler på mottakere er eksterne rådgivere, myndigheter, domstoler, politi og potensielle kjøpere og selgere hvis vi selger virksomheten.

Hvilke rettigheter har du?

Du har visse rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning i forbindelse med personopplysningene vi har samlet inn om deg.

Du har rett til å

 • be om tilgang til og en kopi av personopplysningene vi lagrer om deg.
 • be om korrigering av en personopplysning som du mener er feil eller ufullstendig.
 • trekke tilbake samtykket når vi behandler personopplysningene dine basert på samtykket ditt.
 • be om sletting under visse omstendigheter, men ikke dersom vi for eksempel er pålagt ifølge lov å ta vare på opplysningene.
 • avregistrere deg fra markedsføring og utsendelser, for eksempel ved å klikke på en avregistreringslenke i utsendelsen.
 • be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under visse omstendigheter.
 • motsette deg behandling som er basert på vår eller andres berettigede interesse av årsaker som gjelder din spesifikke situasjon.ngene dine begrenses under visse omstendigheter.
 • flytte dataen din (dataportabilitet) under visse omstendigheter ved å be om å få en kopi av personopplysningene som gjelder deg i et strukturert format (dataportabilitet) som du kan overføre til en annen mottaker.

Hvis du vil utøve rettighetene dine, må du kontakte oss på kontaktopplysningene nedenfor.

Hvor behandler vi personopplysninger?

Vi forsøker alltid å oppbevare personopplysninger innenfor EU. I visse tilfeller deles personopplysningene dine med mottakere utenfor EU/EØS-området, f.eks. tjenesteleverandører vi har engasjert.

For å sikre at personopplysningene er trygge, sørger vi for at det iverksettes egnede sikkerhetstiltak hos samtlige tjenesteleverandører som behandler personopplysningene dine utenfor EU/EØS-området, f.eks. EU-kommisjonens standardavtaleklausuler, og – hvis det er nødvendig i lys av mottakerlandets lovgivning – supplerende sikkerhetstiltak.

Hvis du vil vite hvilke land utenfor EU/EØS-området personopplysningene dine overføres til, og hvilke sikkerhetstiltak vi har iverksatt, kan du kontakte oss på kontaktopplysningene du finner lenger nede.

Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi kan for eksempel samle inn ytterligere informasjon eller bruke informasjonen til andre formål enn de som angis i teksten. I slike tilfeller informerer vi om dette på forhånd på en passende måte, f.eks. ved å vise en melding på nettstedet eller via e-post. Den nyeste versjonen av personvernerklæringen er publisert på denne siden.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller behandlingen av personopplysningene dine, eller vil håndheve rettighetene dine, kan du kontakte oss. Kontaktopplysninger til selskapene som er omfattet av denne personvernerklæringen, finnes i tabellen nedenfor. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du har fått, kan du klage til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet i Norge).

Selskap Kontaktopplysninger
Infobric AB

Org.nr: 556646-2940
Telefonnummer: +46(0)36 - 34 03 02

Adresse: Framgången 1, 553 18 Jønkøping

E-post: info@infobric.se

Personvernombud: dataskyddsombud@infobric.se
TelliQ AB

Org.nr: 556733-7430
Telefonnummer: +46(0)589 - 123 70

Adresse: Glasbruksgata 1, 732 31 Arboga

E-post: info@telliq.com

Personvernombud: dataskyddsombud@telliq.se

Selskaper i Infobric-konsernet som er felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine

Nedenfor angis selskapene i Infobric-konsernet som, i de aktuelle tilfellene, er felles ansvarlige for bruken av personopplysningene dine.

Selskap Kontaktopplysninger Mer informasjon
Infobric AS

Org.nr: 996 878 546
Telefonnummer: +47 24 15 60 00

Adresse: Schweigaards gate 16, 0191 Oslo, Norge

E-post: info@infobric.no
Se denne personvernerklæringen
Infobric Time AS

Org.nr: 984 406 509
Telefonnummer: +47 24 15 60 00

Adresse: Schweigaards gate 16, 0191 Oslo, Norge

E-post: info@infobrictime.no
Se denne personvernerklæringen
BlastManager AS

Org.nr: 989 474 278
Telefonnummer: +47 38 00 10 00

Adresse: Schweigaards gate 16, 0191 Oslo, Norge

E-post: info@infobricblastmanager.no
Se denne personvernerklæringen
Intershare AS

Org.nr: 926 724 991
Telefonnummer: +47 380 90 000

Adresse: Kjøita 25, 4630 Kristiansand, Norge

E-post: post@intershare.no
Se selskapets personvernerklæring
Infobric AB

Org.nr: 556646-2940
Telefonnummer: +46(0)36 - 34 03 02

Adresse: Framgången 1, 553 18 Jønkøping

E-post: info@infobric.se
Se selskapets personvernerklæring
TelliQ AB

Org.nr: 556733-7430
Telefonnummer: +46(0)589 - 123 70

Adresse: Glasbruksgata 1, 732 31 Arboga

E-post: info@telliq.com
Se selskapets personvernerklæring
AddMobile AB

Org.nr: 556654-1156
Telefonnummer: +46(0)40 - 663 31 00

Adresse: Dockplatsen 1, SE-211 19 Malmø, Sweden

E-post: support@addmobile.se
Se selskapets personvernerklæring
Infobric Field AB

Org.nr: 559001-9179
Telefonnummer: +46(0)8 - 480 011 00

Adresse: Gustavslundsvægen 147, SE-167 51 Bromma, Stockholm, Sweden

E-post: support@buildsafe.se
Se selskapets personvernerklæring
EquipmentLoop AB

Org.nr: 559078-2602
Telefonnummer: +46(0)8 - 480 011 00

Adresse: Gustavslundsvægen 147, SE-167 51 Bromma, Stockholm, Sweden

E-post: support@equipmentloop.se
Se selskapets personvernerklæring
JobSafe Edtech AB

Org.nr: 556649-9405
Telefonnummer: +46(0)8 - 704 00 00

Adresse: Gustavslundsvægen 147, SE-167 51 Bromma, Stockholm, Sweden

E-post: info@jobsafe.se
Se selskapets personvernerklæring
Tilbake
Lukk