Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Personvernerklæring

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler og beskytter personopplysningene dine. Personvernerklæringen omfatter behandling av personopplysninger ved bruk av nettstedene våre, digitale kanaler og i samarbeid med bruk av tjenestene og appene som henviser til disse reglene.

Denne personvernerklæringen omfatter ikke behandlingen av personopplysninger som vi gjennomfører på vegne av kunden, som såkalt databehandler. For å få mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger som databehandler, kan du se informasjonen vår om beskyttelse av data

Med personopplysninger mener vi informasjon som kan identifisere deg direkte eller indirekte.

Det er viktig for oss at du kan være trygg på hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi har tiltak for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet og at håndteringen av disse skjer i samsvar med gjeldende regler og lover, og våre interne retningslinjer og rutiner. 

Hvem omfattes av denne personvernerklæringen?

Disse personvernreglene omfatter de som er

 • brukere av nettstedene våre og de digitale kanalene våre, samt appene og tjenestene våre som henviser til disse reglene
 • kontaktpersoner hos en kunde, leverandør eller samarbeidspartner til et selskap innen Infobric-konsernet
 • eksterne personer og har kontakt eller på annen måte kommuniserer med et selskap innen Infobric-konsernet

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger?

Infobric AB er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger ved bruk av nettstedene våre felles med respektive berørte konsernselskap. Berørte selskap i Infobric-konsernet har et felles system for å sørge for at personopplysningene dine beskyttes.

Respektive selskap i Infobric-konsernet er imidlertid bare ansvarlig for sin behandling av personopplysningene dine.

Du finner kontaktopplysninger for selskapene i Infobric-konsernet lengre nede.

Hvor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger fra disse kildene:

Deg selv

Vi samler inn personopplysninger fra deg, for eksempel når du kontakter oss, besøker nettstedene våre eller andre digitale kanaler, melder deg på opplæring eller et arrangement, oppretter en brukerkonto i appene våre, eller deltar i en spørreundersøkelse.

Konsernselskap

Selskapene i Infobric-konsernet samarbeider med hverandre og deler opplysninger mellom hverandre, f.eks. for å svare på spørsmål eller for å kommunisere tilbud. Se lengre ned under avsnittet om hvilke mottakere personopplysninger deles med, for å få mer informasjon.

Plattformer for sosiale nettverk

Hvis du besøker kanalene våre på plattformer for sosiale nettverk (f.eks. Facebook eller LinkedIn), samler vi inn personopplysningene du oppgir via disse kanalene.

Samarbeidspartnere

Vi kan samle inn personopplysningene dine fra samarbeidspartnere, f.eks. i forbindelse med at vi gjennomfører et arrangement eller en annen aktivitet sammen med en slik samarbeidspartner.

Allment tilgjengelige kilder

Vi kan samle inn personopplysningene dine fra allment tilgjengelige kilder, f.eks. nettsteder, forskjellige registre og databaser.

Eksterne personer

Vi kan også samle inn personopplysninger om deg fra andre eksterne personer som gir personopplysningene dine til oss, f.eks. i forbindelse med kommunikasjon.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Nedenfor lister vi opp hvorfor vi behandler personopplysninger i forskjellige tilfeller. Samtlige behandlinger gjelder ikke nødvendigvis for deg, det er avhengig av hvilket forhold du har til oss. Du kan se avsnittet ovenfor om hvem som omfattes av denne personvernerklæringen. For å lese mer om hvilke kategorier av opplysninger og med hvilket juridisk grunnlag vi behandler personopplysninger for hvert enkelt formål, kan du se den detaljerte informasjonen om håndteringen vår av personopplysninger.

Behandle bestillinger av varer og tjenester

Når du bestiller varer og tjenester, behandler vi personopplysningene dine for dette formålet, f.eks. for å registrere bestillingen og kommunisere med deg angående den.

Håndtere kunde- eller leverandørforholdet

Hvis du er kontaktpersonen for en kunde, leverandør eller samarbeidspartner til et selskap i Infobric-konsernet, behandler vi personopplysningene dine for å håndtere kunde- eller leverandørforholdet eller samarbeidet, f.eks. for å registrere deg som kontaktperson, håndtere og arkivere avtaler samt for å administrere fakturaer. 

Følge opp og vurdere kunde- eller leverandørforholdet

Vi behandler personopplysningene dine som er kontaktperson for en kunde, leverandør eller samarbeidspartner til et selskap i Infobric-konsernet når det er nødvendig for å følge opp og vurdere kunde- eller leverandørforholdet eller samarbeidet.

Kommunikasjon mellom medarbeidere og eksterne personer

I forbindelse med kommunikasjon, f.eks. via e-post, mellom medarbeidere og eksterne personer behandler vi personopplysningene dine.

Kommunisere og legge inn tilbud i forskjellige kanaler

Vi behandler personopplysningene dine for gi deg tilbud og tilpasset kommunikasjon fra oss og samarbeidspartnerne våre i forskjellige digitale kanaler, f.eks. via e-post eller på sosiale medier. Du kan når som helst avregistrere deg fra sending ved å klikke på avmeldingslenken i utsendelsen. For dette formålet kan en viss profilering av opplysningene dine skje via analyse av bruken din av nettstedene våre, digitale kanaler, apper og tjenester.

Håndtere nyhetsbrevene våre

Vi behandler personopplysningene dine for å håndtere nyhetsbrevene våre, f.eks. for å sende ut nyhetsbrevet. Du kan når som helst avregistrere deg fra sending ved å klikke på avmeldingslenken i nyhetsbrevet.

Gjennomføre opplæring, arrangementer og andre aktiviteter

Når du melder deg på opplæring, et arrangement eller andre aktiviteter vi arrangerer, behandler vi personopplysningene dine for å kunne gjennomføre opplæringen, arrangementet eller aktiviteten, f.eks. for å registrere deltakelsen din eller kommunisere med deg om opplæringen, arrangementet eller aktiviteten. 

Svare på spørsmål

Hvis du kontakter oss, f.eks. via e-post eller telefon, behandler vi personopplysningene du deler med oss, for å kunne svare på spørsmålet.

Gjennomføre spørreundersøkelser

Vi behandler personopplysningene dine hvis du deltar i en spørreundersøkelse vi gjennomfører, f.eks. i de digitale kanalene våre eller utsendelser, for å innhente meningene dine om bedriften vår samt produktene og tjenestene våre. 

Levere appene og tjenestene våre

Hvis du har registrert en brukerkonto for en app eller tjeneste som leveres av et selskap i Infobric-konsernet og som henviser til disse reglene, f.eks. appen Ease CheckIn, håndterer vi personopplysningene dine for å levere den aktuelle appen eller tjenesten til deg, f.eks. for å gi deg tilgang til appen eller tjenesten samt for å håndtere brukerkontoen din. Du må oppgi informasjonen vi ber om, når du registrerer brukerkontoen din. Ellers kan du ikke bruke appen eller tjenesten.

Kommunisere om appene og tjenestene våre

Hvis du bruker appene og tjenestene våre, behandler vi personopplysningene dine for å kommunisere med deg om dem, f.eks. fortelle deg om oppdateringer av appen eller tjenesten, gi driftsinformasjon eller for å svare på spørsmål du har om appen eller tjenesten.

Legge til rette for funksjonaliteten på nettstedene våre

For å legge til rette for funksjonaliteten på nettstedene våre, f.eks. for å huske innstillingene dine, behandler vi personopplysningene dine når det er nødvendig. Dette er for å gi deg en bedre brukeropplevelse på nettstedene våre.

Følge opp og vurdere bruken av nettstedene våre, digitale kanaler, apper og tjenester

Hvis du bruker nettstedene våre, digitale kanaler eller apper og tjenester som henviser til disse reglene, bruker vi personopplysningene dine for å følge opp og vurdere hvordan de digitale kanalene, appene og tjenestene brukes, f.eks. for å samle inn og analysere besøks- og bruksstatistikk om hvordan du bruker nettstedene, de digitale kanalene, appene og tjenestene. 

Innspilling av telefonsamtaler for opplærings- og kvalitetsformål

Hvis du kontakter oss via telefon, kan vi ta opp telefonsamtalen der det er aktuelt for opplærings- og kvalitetsformål. Du blir i så fall informert om dette når du ringer inn, og kan velge om du motsetter deg at samtalen din tas opp for dette formålet.

Sørge for nørdvendig teknisk funksjonalitet og sikkhert

Vi bruker personopplysningene dine for å sørge for nødvendig teknisk funksjonalitet og sikkerhet på nettstedene våre samt på appene og tjenestene våre, f.eks. ved sikkerhetslogging, feilhåndtering og sikkerhetskopiering.

Håndtere og overholde rettslige krav

Vi behandler personopplysningene dine hvis det er nødvendig for å håndtere og overholde rettslige krav, f.eks. i forbindelse med en tvist eller juridisk prosess. For dette formålet kan vi dele noe informasjon med andre mottakere. Du finner mer informasjon lengre nede.

Oppfylle rettslige forpliktelser

For å oppfylle rettslige forpliktelser som vi har, behandler vi personopplysningene dine når det er nødvendig, f.eks. for å oppfylle krav om bokførings- eller personvernlovgivning. For dette formålet kan vi dele noe informasjon med andre mottakere. Du finner mer informasjon lengre nede.

Hvilke mottakere deler vi personopplysninger med?

Når det er nødvendig, deler vi personopplysningene dine med forskjellige mottakere. Du kan lese mer om hvilke kategorier av opplysninger og med hvilket juridisk grunnlag vi deler opplysningene dine med forskjellige mottakere i den detaljerte informasjonen om behandlingen vår av personopplysningene dine.

Konsernselskap

Selskapene i Infobric-konsernet samarbeider med hverandre og deler derfor informasjon mellom hverandre, f.eks. for å håndtere bestillinger av varer og tjeneste eller for å kommunisere tilbud.

Samarbeidspartnere

I forbindelse med arrangementer og andre aktiviteter deler vi personopplysninger med samarbeidspartnerne vi arrangerer aktiviteten med.

Plattformer for sosiale nettverk

Vi bruker forskjellige plattformer for sosiale nettverk, f.eks. for å kommunisere tilbud eller for å gi informasjon om appene og tjenestene våre, og i den forbindelsen deler vi noe informasjon med disse plattformene for sosiale nettverk.

Eksterne personer

Når vi kommuniserer, f.eks. via e-post, med eksterne personer, deler vi personopplysningene som du selv eller andre oppgir til den eksterne personen.

Tjenesteleverandører

For å behandle personopplysninger, deler vi personopplysninger med tjenesteleverandører vi har engasjert. Disse tjenesteleverandørene leverer for eksempel IT-tjenester (f.eks. lagring) og kommunikasjonstjenester (som gjør det mulig for oss å sende meldinger og nyhetsbrev til deg). Når tjenesteleverandørene behandler personopplysninger på oppdrag fra oss, er de databehandlere for oss, og vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine. De kan ikke bruke personopplysningene dine for sine egne formål, og de er forpliktet i henhold til loven og avtale med oss til å beskytte opplysningene dine.

Øvrige mottakere

I visse tilfeller, når det er nødvendig, deler vi personopplysningene dine med andre mottakere for visse formål:

 • håndtering av en sammenslåing eller salg av virksomheten
 • håndtere og overholde rettslige krav
 • oppfylle rettslige forpliktelser
 • svare på juridiske forespørsler

Eksempler på mottakere er eksterne rådgivere, myndigheter, domstoler, politi og potensielle kjøpere og selgere hvis vi selger virksomheten.

Hvilke rettigheter har du?

Du har visse rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning i forbindelse med personopplysningene vi har samlet inn om deg. 

Du har rett til å:

 • be om tilgang til og en kopi av personopplysningene vi har lagret om deg
 • be om rettelse av en personopplysning som du anser som feilaktig eller ufullstendig
 • trekke samtykket ditt når vi behandler personopplysningene dine med grunnlag i samtykke
 • be om sletting under visse omstendigheter, men ikke hvis vi for eksempel er forpliktet i henhold til loven til å lagre opplysningene
 • avregistrere deg fra markedsføring og utsendelser, for eksempel ved å klikke på en avregistreringslenke i utsendelsen
 • be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under visse omstendigheter
 • motsette deg behandling som er basert på vår eller andres berettigede interesse av omstendigheter for den spesifikke situasjonen din
 • flytte dataene dine (dataportabilitet) under visse omstendigheter ved å be om å få en kopi av personopplysningene om deg i et strukturert format (dataportabilitet), som du kan overføre til en annen mottaker

Hvis du vil utøve rettighetene dine, må du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene nedenfor.

Hvor behandler vi personopplysninger?

Vi forsøker alltid å oppbevare personopplysninger innen EU. I visse tilfeller deles personopplysningene dine med mottakere utenfor EU/EØS-området, f.eks. tjenesteleverandører vi har engasjert.

For å sørge for at personopplysninger beskyttes, sørger vi for at det er passende beskyttelse på plass med samtlige tjenesteleverandører som behandler personopplysningene dine utenfor EU/EØS-området, f.eks. en dataoverføringsavtale.

Hvis du vil vite hvilke land utenfor EU/EØS-området personopplysningene dine overføres til, og hvilke beskyttelser vi har iverksatt, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene du finner lengre nede.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi kan for eksempel samle inn ytterligere informasjon eller bruke informasjonen for andre formål enn de som angis i teksten. I slike tilfeller gir vi beskjed på dette på forveien på en passende måte, f.eks. ved å gi en melding på nettstedet eller via e-post. Den nyeste versjonen av personvernerklæringen er publisert på denne siden.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller behandlingen av personopplysningene dine, eller hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, kan du gjerne kontakte oss. Se tabellen nedenfor for å se kontaktopplysningene for selskapene i Infobric-konsernet. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du har fått, har du rett til å klage til tilsynsmyndighetene (Datatilsynet i Norge).

Selskap

Kontaktopplysninger

Infobric AB

Org.nr: 556646-2940

Telefonnummer: +46(0)36 – 34 03 02

Adresse: Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping

Infobric AS

Org.nr: 996 878 546

Telefonnummer: +47 4000 1451

Adresse: Universitetsgata 10, 0164 Oslo

Infobric Time AS

Org.nr: 984 406 509

Telefonnummer: +47 24 15 60 19

Adresse: Universitetsgata 10, 0164 Oslo

BlastManager AS

Org.nr: 989 474 278

Telefonnummer: +47 38 00 10 00

Adresse: Universitetsgata 10, 0164 Oslo

Back to store
Close