Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Infobric Blastmanager

Infobric Blastmanager er en komplett tjeneste for å styre og samordne sprengningsarbeidet sikkert og effektivt. Tjenesten består av mange ulike funksjoner som er tilpasset behovene til både store og små entreprenører.

As-built boredata

Få overført as-built boredata direkte fra riggen. Dette vil gi deg en automatisk borerapport med detaljert informasjon om hvert hull.

Sprengningsplaner

Planlegg sprengningsarbeidet digitalt ved blant annet å definere sprengningsområdet på et kart, utføre og dokumentere en risikovurdering og sette opp en organisasjonsplan. Tjenesten gjør det enkelt å oppfylle myndighetenes og bestillerens krav til risikovurdering og dokumentasjon.

Posteplaner

Lag en grafisk plan over hvor postemannskap skal være plassert under sprengning. Kjapt og enkelt med dra-og-slipp-funksjon av symboler på kartet. Du kan blant annet angi plassering av bergsprengere, hvilke bygninger som skal evakueres og hvilke nærboende som skal varsles.

SJA

Rapporter arbeidsplassens «Sikker jobb-analyse» direkte i Blastmanager. Alle deltakere får automatisk en kopi av den gjennomførte analysen og kan bekrefte digitalt at de har lest og forstått den.

Posteplaner

Lag en grafisk plan over hvor postemannskap skal være plassert under sprengning. Kjapt og enkelt med dra-og-slipp-funksjon av symboler på kartet. Du kan blant annet angi plassering av bergsprengere, hvilke bygninger som skal evakueres og hvilke nærboende som skal varsles.

Salveplan

Planlegg og dokumenter hvordan hver salve skal gjennomføres. Opprett salver med beregning av volumer, ladningsmengder og sprengningsforløp og generer en boreplan etter ferdig planlegging.

Borerapport

Boreriggoperatør kan enkelt dokumentere boring på sitt nettbrett. Etter innlevering kan bergsprenger fortsette planleggingsarbeid med utgangspunkt i borerapport. 

Rystelsesberegning

Automatisk rystelsesberegning før sprengning samt dokumentasjon av faktisk rystelse etter sprengning. Dataene overføres automatisk til tjenesten via en tilkobling til maskinleverandørens måleinstrument.

Tennerplan

Angi tenner for hvert borehull og simuler detonasjonsprosessen slik at du kan kontrollere at detonasjonene fordeles på en optimal måte. Tjenesten støtter alle ikke-elektriske, elektriske og elektroniske tennersystemer på det norske markedet.

Nabovarsling

Nabovarsling gjør det enkelt og sikkert å oppfylle krav til varsling og dokumentasjon. Via portalen nabovarsling.no kan beboere og andre interessenter få informasjon om planlagt sprengningsaktivitet i nærområdet og registrere seg for SMS-varsler når sprengningene blir gjennomført.

Salverapport

Dokumenter det utførte arbeidet med informasjon om blant annet sprengmiddelforbruk, faktisk utfall i rystelsesberegning, om naboene har blitt varslet samt eventuelle andre kommentarer om det utførte arbeidet.

Samhandling

Samarbeid med andre entreprenører og byggherrer ved å gi dem tilgang til prosjektet ditt. Gjør det enkelt for byggherrer å oppfylle sin påseplikt.

Lagerkontroll

Få kontroll over tenn- og sprengstofflageret i sanntid med en enkel og fleksibel lagerstyring. Dokumenter digitalt når sprengstoffene plukkes fra lagrene og generer elektroniske transportdokumenter. Periodisk kontroll utføres enkelt via appen LagerApp.

Forsager

Du kan enkelt dokumentere hendelser og tiltak ved oppdagelse av gjenværende udetonert sprengstoff (forsager). Du kan også registrere forsagerens geografiske posisjon.

Økonomi

Få oversikt over kostnadene for sprengningsarbeidet ved blant annet å generere rapporter som viser kostnader per salve eller for hele prosjektet. Takket være lagerstyringsfunksjonen er tjenesten alltid oppdatert med hvor mye sprengstoff som er brukt og eventuelt kostnad per kubikk.

Visualiser på kart

Få oversikt over alle salver og vibrasjonsmålere på et detaljert kart. Støtter også visning av egne pellinjer og annen geometri.

Prosjektoversikt

Dashboard med full oversikt over hele prosjektet. Blant annet kart, organisasjon, rapporter og produktdokumentasjon.

Kundesitat.

Veldig bra verktøy for byggherre for å følge med på salveplaner, revisjoner og rapporter. Liker spesielt godt at rystelsesmålingene er integrert i rapporten.»

– Blastmanager kundeundersøkelse 2021.

Back to store
Lukk