Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Ny nabovarslingsportal

Ny nabovarslingsportal

Nabovarsling.no er en portal for å informere naboer og berørte parter om sprengningsaktivitet i deres nærområde. 

Det startet som et prøveprosjekt på Eiganestunnelen tilbake i 2015, men ble så godt mottatt at det raskt ble åpnet opp for flere nye prosjekter. Portalen er nå blitt oppgradert med ny funksjonalitet, bedre mobiltilpasset brukergrensesnitt og ikke minst mulighet for inndeling i varslingsgrupper.

 

 

Portalen anbefales spesielt på prosjekter med sprengning i tett bebyggelse. Ta kontakt med oss for demonstrasjon av portalen og de mange mulighetene som finnes i løsningen.

Back to store
Lukk