Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Sikker Jobb Analyse

Sikker Jobb Analyse

Vi har lanseret skjema for Sikker Jobb Analyse (SJA). Funksjonen er ment for entreprenører som ikke allerede har et digitalt SJA system, eller som ønsker å samle all dokumentasjon i Blastmanager. Det vil være gratis å benytte skjemaet for våre kunder.

SJA er en systematisk kartlegging av risikofaktorer ved en spesifikk arbeidsoperasjon. Dette er en del av internkontrollen og er svært viktig i arbeidet med å unngå skader og uhell. En SJA fylles gjerne ut dersom en aktivitet er ny og ukjent, endrede forutsetninger, ulykker har skjedd tidligere eller dersom arbeidet avviker fra beskrivelser i overordnede planer og prosedyrer.

 

En nyvinning er at deltakerne får tilsendt kopi av SJA elektronisk, og at de kan bekrefte elektronisk at den er lest og forstått.

 

Ta kontakt dersom du i er interessert i  SJA!

 

Back to store
Close