Tracking codes unloaded

Bruk av cookies

Hos Infobric nettsider bruker vi og samarbeidspartnerne våre cookies for å blant annet sikre at nettstedet fungerer som det skal, og for å følge opp og evaluere bruken av nettstedet (statistikk).

Du kan selv angi hvilke cookies som skal lagres, ved å redigere innstillingene dine. Hvis du vil akseptere samtlige cookies, klikker du på «Godkjenn» nedenfor. Les her for å få mer informasjon om hvordan vi bruker cookies.

Innstillinger for cookies

Du kan selv angi hvilke cookies som skal lagres i nettleseren din, ved å merke av i kategoriene av cookies du godkjenner nedenfor. Du finner mer informasjon om cookies her.

Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Nå får du samordningsskjema i Ease Construction

Nå får du samordningsskjema i Ease Construction

På bygge- og anleggsplasser der flere aktører utfører arbeid på samme sted, er det krav fra Arbeidstilsynet om samordning av HMS-arbeid. Samordningsskjemaet kan ofte ta tid å oppdatere løpende og du må være trygg på at du har riktig informasjon. Vi har gjort samordningsskjemaet enkelt for deg i Ease Construction. Med et tastetrykk får du oversikt over hvem som er omfattet av samordningen, og skjemaet er fortløpende ajourført.

Samordningsskjema

Digitaliser samordningsskjema

Alle på en byggeplass skal ha rask informasjon om hvem som skal kontaktes hvis det skulle være nødvendig. Hvis en ulykke skulle være ute, så er det viktig å vite hvem som skal kontaktes. Tradisjonelt har denne informasjonen blitt fylt ut for hånd eller manuelt i Excel-malen fra Arbeidstilsynet. Nå er det på tide å digitalisere samordningsskjemaet. I nettjenesten Ease Construction kan du enkelt hente ut en rapport over hovedbedriftens kontaktopplysninger, hvilke virksomheter som jobber på byggeplassen, aktuelle kontaktpersoner og tidsrom for samordningen.

Minimer administrasjonen

Kontaktinformasjonen i Ease Construction følger bedriften, som vil si at informasjonen kun trenger å legges inn én gang for å holde samordningsskjemaet oppdatert. Det er hovedbedriftens ansvar at samordningsskjemaet er oppdatert, og med Ease Construction blir administrasjonen minimert.

Legge til nye entreprenører

Byggeplasser er pålagt å ha et løpende oppdatert samordningsskjema. Hvis det kommer inn en ny entreprenør, så skal kontaktinformasjonen til denne finnes i samordningsskjemaet. Med Ease blir dette fortløpende ajourført når nye bedrifter legges til. Det gjør at administrasjonen blir svært enkel og arbeidet med samordningsskjemaet blir mindre tidkrevende.

Kostnadsfritt tilgjengelig for kunder

Samordningsskjemaet er kostnadsfritt tilgjengelig for kunder. Den eneste forutsetningen for samordningsskjemaet er at UE-kjeden er aktivert. Se videoen under eller klikk her for å se hvordan du benytter samordningsskjema i Ease:

Kontakt oss.

Infobric Construction

Back to store
Close