Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Økt sikkerhet og enkel evakuering med ny funksjon

Økt sikkerhet og enkel evakuering med ny funksjon

En tenkt situasjon: Det begynner å brenne i et rom i en etasje på et større boligbyggeprosjekt, og de involverte arbeiderne må evakueres. Du blir nødt til å vite hvem som befinner seg akkurat i denne etasjen av bygget, og ikke på hele prosjektet som strekker seg over et stort område. Men du vet ikke hvem som er der, og dermed må hundrevis av arbeidere involveres for å avdekke mannskapet som faktisk har vært på stedet.

 

… Hvordan kan du unngå dette? 

Økt sikkerhet og enkel evakuering med soneinndeling

Tekniske løsninger gir kontroll

For å unngå å havne i en slik situasjon vil det være nødvendig å ha tekniske løsninger på plass, som gjør at du alltid er beredt hvis en slik situasjon skulle oppstå. Infobric Construction har nå kommet med en digital funksjon for soneinndeling til både små og store prosjekter med behov for både fysisk og digital avgrensning. Funksjonen bidrar til større grad av kontroll over hvem som befinner seg på hvilke områder av et prosjekt. I tilfelle evakuering kan du hente ut en liste over hvem som befinner seg på det aktuelle området.

Enkel evakuering

I den tenkte situasjonen som er beskrevet i innledningen, hvor det er behov for evakuering på én eller flere spesifikke soner, kan prosjektlederen hente ut en liste over hvem som befinner seg på akkurat dette området. Det betyr at arbeidere som jobber andre steder enn den aktuelle sonen ikke nødvendigvis trenger å involveres. Det blir da svært enkelt å hente ut rapporter som viser akkurat hvem som befinner seg i potensielt utsatte områder, og hvem som ikke trenger involveres.
Evakuering på en bygg- og anleggsplass er et ansvar å ta svært seriøst. Med riktig og presis informasjon vil en evakuering være smidig og enkel for både ansatte og den som sitter med det faktiske ansvaret.

Trygt for arbeidere på bygg- og anleggsplassen

Soneinndelingen gjør at selskaper som benytter det kan være trygg på å ha kontroll over arbeiderne som befinner seg der. Ved hjelp av en port, dør eller en annen form for registrering av innpassering, kan arbeidere sjekke seg inn der de befinner seg. Med en evakuering som fungerer er sikkerheten til de ansatte ivaretatt, og det blir enklere for alle involverte parter hvis ulykken skulle være ute.

Infobric bygger løsninger som gir økt sikkerhet

Et av Infobrics mål er å tilrettelegge for at digitale tjenester og tilkoblede produkter skal gjøre byggeplassen et trygt sted å jobbe. Derfor satser Infobric på at alle selskaper, både små og store, skal kunne ta del av digitale løsninger som øker sikkerheten. Soneinndeling er en av funksjonene som skal bidra til å løse dette.

Les mer om soneinndeling, eller finn ut mer om hvordan du kan bruke løsninger fra Infobric Construction for å gjøre bygge- og anleggsplasser tryggere for alle involverte. 

Kontakt oss.

Infobric Construction

Back to store
Close