Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Infobric Construction utvikler smarte løsninger for deg som jobber med bygg- og anleggsprosjekter. Få kontroll på prosjekt, byggeplass og arbeidere. Sikkerheten øker, forstyrrelser minimeres og arbeidet flyter bedre.

Mannskapsregistrering

For å få en trygg og sikker byggeplass er det en forutsetning å ha kontroll på hvem som befinner seg der. Med Ease Construction får du en digital oversikt over personer og bedrifter som er aktive på byggeplassen. Med våre tilhørende produkter skjer mannskapsregistreringen på en nekel og smidig måte.

Adgangskontroll

Med adgangskontroll kan du være trygg på at brakker, porter og containere kun åpnes av de som har tilgang. Nettjenesten Ease Construction brukes for å styre adganger. Du får kontroll over byggeplassen og begrenser adgangen på en effektiv og smidig måte. Øk sikkerheten, reduser svinn og få bedre arbeidsflyt.

Smarte funksjoner

Med Ease Construction sine smarte funksjoner får du verktøy tilpasset etter å gjøre din hverdag på byggeplassen enklere. Alt fra mobil åpning av kjøreport og soneinndelinger til UE-kjede og HMSreg-integrasjon hjelper deg til å jobbe smartere.

Mobil åpning av kjøreport

Åpne kjøreporten med app på mobil for en smidigere og enklere logistikk.

UE-kjede

Oversikt over hvilke underentreprenører som er kontrahert av hvem og hvilke entreprenører som er aktive på byggeplassen.

StartBANK-integrasjon

Gjør det enkelt å se om leverandørene er godkjent i StartBANK.

Oversikt over innleide

Full oversikt over hvilke personer og selskaper de innleide kommer fra, og hvem de er innleid av.

Soneinndeling

Få kontroll på hvem som befinner seg på de ulike delene av byggeplassen.

HMSreg-integrasjon

Send data fra Ease Construction til HMSreg og bidra i seriøsitetsarbeidet.

Kontakt oss.

Infobric Construction

Fortsett å handle
Lukk