Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close

Adgangskontroll

Sikre at brakker, porter og containere kun kan åpnes av tilhørende arbeidere. Det er en effektiv og smidig måte å få kontroll over byggeplassen og hvem som har adgang til den. Øk sikkerheten, reduser svinn og få bedre arbeidsflyt.

Effektiv kontroll over byggeplassen.

På en byggeplass hvor flere virksomheter jobber side om side er koordinering og oversikt avgjørende for å skape et smidig og sikkert arbeidsmiljø. Med Ease Construction er det enkelt å få til nettopp dette. Du sikrer at kun autoriserte arbeidere kommer inn på arbeidsplassen og hvor de skal ha adgang.

  • Øk sikkerheten på byggeplassen
  • Reduser muligheten for tyverier
  • Kontroll over tilstedeværelse

Styr adgangen digitalt.

I Ease Construction har du et digitalt kontrollpanel for å styre adganger på byggeplassen, uansett hvor du selv befinner deg. Arbeiderne registrerer seg med det lovpålagte HMS-kortet eller appen Ease CheckIn, og vedkommende kan deretter legges til i riktig rettighetsgruppe med et tastetrykk. Systemet er alltid oppdatert i sanntid, slik at man unngår unødvendig ventetid.

Reduser risikoen for svinn og avbrudd.

Tyverier på arbeidsplassen utgjør flere milliarder årlig. Når utstyr forsvinner medfører det et avbrudd i arbeidet og kan i verste fall føre til forsinkelser i leveranser. Med adgangskontroll holder du uvedkommende ute og reduserer risikoen for tyverier og svinn på arbeidsplassen.

Sikre adskilte garderober.

Stadig flere byggherrer krever adskilte garderober på arbeidsplassen. Med Ease Construction kan du styre adganger til brakkene slik at du kan imøtekomme kravet. Dette gir et sikkert og trygt arbeidsmiljø for alle.

Kom i gang med dørsystem for adgangskontroll.

Se våre produkter for adgangskontroll. 

Dørsystem

Elektronisk dørlås med HMS-kort som nøkkel.

Ease Smart Lock

Erstatt nøkkelen med app og elektronisk lås. 

Øk sikkerheten

Øk sikkerheten på byggeplassen med adgangsregulerte dører og porter.

Sikker innregistrering

Vær sikker på at du har riktige mannskapslister med enkle registreringsmåter.

Smarte funksjoner

Smarte funksjoner for adgang – åpne dører og porter med HMS-kort eller mobil.

Kontakt oss.

Infobric Construction

Back to store
Close