Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close

Containerlås

Vi har gjort det enkelt å beskytte verdiene du har containerne med elektronisk dørlåssystem. Det begrenser adgangen til verdiene på byggeplassen og reduserer muligheten for svinn og tyverier.

Enkelt å administrere

Tilgangen til containeren styres digitalt i Ease Construction, slik at ingen uvedkommende får tilgang til verktøy og annet verdifullt utstyr. HMS-kortet er personlig, som betyr at man til enhver tid har kontroll over hvilke personer som har åpnet døren.

Oversikt over innleide

Reduser svinn

Hvert år forsvinner millioner av kroner i utstyr fra norske byggeplasser. med et elektroniske dørlåssystem reduseres risikoen for svinn av verktøy og annet verdifullt utstyr. Ingen uvedkommende kommer seg inn i contraineren uten rettighet til å åpne dørlåsen. Med HMS-kortet som nøkkel har arbeiderne enkel tilgang og full oversikt over utstyret på byggeplassen.

Forenkler flytting

Ved flytting til ny byggeplass kan man enkelt sikre at alt verktøy følger med. Utarbeid en sjekkliste som følger containeren, ta en gjennomgang av alt utstyr og lås containeren. Slik kan verdiene nkelt og trygt sendes videre til neste prosjekt.

StartBANK integrasjon

Mindre administrasjon

Ansatte bruker HMS-kortet som nøkkel, slik at du slupper utdeling av nøkler til hengelås.

Minimer tap

Containerlås er et sikkert system, som reduserer svinn både under prosjekt og ved flytting.

Total kontroll

Hvem som skal ha tilgang styres i nettjenesten Ease Construction. Du får oversikt over som har åpnet låsen.

Kom i gang med containerlås

Beskytt verdiene du har i containeren med elektronisk dørlåssystem.

Produktene du trenger for å sikre containeren

Kontakt oss.

Infobric Construction

Back to store
Close