Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close

Dørsystem til brakke

Få nøkkelfri adgangskontroll med Ease Construction. Elektronisk dørlås er en effektiv og trygg måte å øke sikkerheten ved å begrense tilgangen til byggeplassen og tilhørende brakker. Arbeiderne får en smidigere arbeidshverdag og prosjektledere får mindre administrasjon med nøkler og koder.

Effektiv adgangskontroll.

Kontroll på persontrafikken på en uoversiktlig byggeplass er viktig. Et dørsystem hjelper deg med å få oversikt og samtidig begrense tilgangen til byggeplassen. Slik sikrer du at kun tilhørende personer får tilgang.

  • Begrens tilgangen til byggeplassen
  • Keep Open - ha dørene ulåst til bestemte tider ved mye trafikk
  • Minimer risikoen for koder og nøkler som kommer på avveie

Sikker byggeplass.

Glem nøkler og koder som kommer på avveie. Med elektronisk dørlås har man alltid nøkkelen med seg gjennom HMS-kortet, og ingen uvedkommende får tilgang. Som alle andre produkter er dørsystemet integrert med vår webtjeneste Ease Construction. Der kan du dele ut nøkler digitalt, ved at arbeiderne bruker HMS-kortet som nøkkel. Låste dører kan kun åpnes av de som er gitt tilgang. I nettjenesten Ease Construction kan du til enhver tid se hvem som har gått inn en låst dør.

Dørsystem til brakke

Adskilte garderober.

Stadig flere byggherrer krever adskilte garderober. Med et dørsystem kan du enkelt imøtekomme dette. I nettjenesten Ease Construction styrer du adganger der hvor dørsystemet er installert, slik at du kan sikre adskilte garderober. Det gir et sikkert og trygt arbeidsmiljø for alle.

Kom i gang

Kom i gang med elektronisk dørsystem

Kontakt oss.

Infobric Construction

Back to store
Close