Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Soneinndeling

Med soneinndeling får du kontroll over både deler av prosjektet og det totale bildet. Ved evakuering av enkelte områder kan du hente ut spesifikke mannskapslister for denne sonen. Det øker sikkerheten på byggeplassen, reduserer tidsbruk til administrasjon og gir deg kontroll over arbeiderne.

Soneinndeling.

Del opp prosjektet i flere soner for å få kontroll over hvem som befinner seg hvor, i tilfelle det skulle skje en evakuering. Basert på prosjektets størrelse og geografiske lokasjoner kan du dele byggeplassen inn i avgrensede soner for å hente ut rapporter som viser deg hvilke inn- og utpasseringer arbeiderne har gjort.

Soneinndeling

Øk sikkerhet.

På anleggsprosjekter med store avstander på anleggsplassen kan det være hensiktsmessig å få større grad av kontroll i et sikkerhetsperspektiv. Ved hjelp av en port eller annen form for registrering av innpassering, kan arbeiderne sjekke seg inn på den stasjonen de befinner seg. Det gir økt grad av kontroll over hvor ansatte befinner seg til den dagen du måtte trenge det.

Digital oversikt.

Ease Construction er et fleksibelt system med brukervennlig grensesnitt. Det er et enkelt system å komme i gang med, og er smidig i bruk for å få oversikt over tilstedeværelse på byggeplassen.

Ease Construction.

Få kontroll over byggeplassen med en digital tjeneste fra Infobric. 

  • Digital mannskapsregistrering
  • Adgangskontroll
  • Smarte funksjoner

Andre smarte funksjoner

StartBANK-integrasjon

Gjør det enkelt å se om leverandørene er godkjent i StartBANK.

UE-kjede

Oversikt over hvilke underentreprenører som er kontrahert av hvem og hvilke entreprenører som er aktive på byggeplassen.

Oversikt over innleide

Full oversikt over hvilke personer og selskaper de innleide kommer fra, og hvem de er innleid av.

Mobil åpning av kjøreport

Åpne kjøreporten med app på mobil for en smidigere og enklere logistikk.

HMSREG-integrasjon

Send data fra Ease Construction til HMSREG og bidra i seriøsitetsarbeidet.

Kontakt oss.

Infobric Construction

Back to store
Close