Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

UE-kjede

Få oversikt over hvilke underentreprenører som er aktive på byggeplassen. UE-kjede er en tjeneste i Ease Construction som gir oversikt over underentreprenører og forholdet mellom alle aktørene.

Oversikt over UE-kjeden.

UE-kjede kan brukes til bedriftsadministrasjon, der inviterte entreprenører kan bekrefte sitt forhold til andre aktører og rapportere inn underentreprenører. Du kan delegere oppbyggningen av UE-kjeden og samtidig få oversikt over hvem som er innleid av hvilke entreprenører.

Digital oversikt.

Ease Construction er et fleksibelt system brukt på over 10 000 byggeplasser i Norden. UE-kjeden finner du i denne nettbaserte tjenesten, hvor det er enkelt å delegere bort oppbyggingen av UE-kjeden og se oversikten i sanntid. I plattformen får du verktøyene du trenger for å få tilgang og oversikt på byggeplassen.

Transparent arbeidsplass

For å bygge opp under seriøsitetsarbeidet i næringen er det viktig med kontroll og transparens. UE-kjeden sikrer at du får den oversikten som er nødvendig, samtidig som du viser at du er villig til å redegjøre for hvilke underleverandører som finnes på byggeplassen.

Fordeler for hovedentreprenører

Enkel oversikt over alle operative underleverandører, og bruk det som rapporteringsverktøy for oppfølging.

Fordeler for plassledelse

Deleger bort administrasjon til hver UE og oppdag entreprenører utenfor kjeden.

Fordeler for entreprenør

Enkel registrering og administrasjon i digital UE-kjede gir økt sikkerhet og trygge arbeidsforhold.

Andre smarte funksjoner

StartBANK-integrasjon

Gjør det enkelt å se om leverandørene er godkjent i StartBANK.

Mobil åpning av kjøreport

Åpne kjøreporten med app på mobil for smidigere og enklere logistikk.

Oversikt over innleide

Full oversikt over hvilke personer og selskaper de innleide kommer fra, og hvem de er innleid av.

HMSREG-integrasjon

Send data fra Ease Construction til HMSREG og bidra i seriøsitetsarbeidet.

Soneinndeling

Få kontroll på hvem som befinner seg på de ulike delene av byggeplassen.

Kontakt oss.

Infobric Construction

Back to store
Close