Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Rett skal være rett – Infobric besøker IF Metall

Rett skal være rett – Infobric besøker IF Metall

Et moderne flåtestyringssystem for alle tjenestebiler. Integrasjon med leasingselskaper og automatisk bompengehåndtering. Det var utfordringen da IF Metall satte seg ved forhandlingsbordet med Infobric sommeren 2020. Noen måneder senere traff vi Carl Stern, som er ombudsmann på IF Metall i Stockholm, for å se om vi hadde klarte å løse utfordringene deres.

Bedre kontroll og sikkerhet

Carl er ombudsmann i IF Metalls lokalavdeling for Stockholms län og bruker det nye systemet. Han er ikke ansvarlig for kjøretøyflåten eller bilholdet, men har hatt en viktig rolle i valget av nytt flåtestyringssystem.– Jeg var med på å velge leverandør og bidro med moderne tanker, siden jeg har en interesse for digitale tjenester. Jeg var også den første av oss som tok i bruk systemet.

Ny kjøretøyflåte, nye muligheter 

Da IF Metall valgte å bytte ut kjøretøyflåten sin fra Volvo med en fra Toyota, kunne de ikke lenger benytte den gamle tjenesten for reiseadministrasjon. Carl forteller om tankeprosessen rundt å finne en ny leverandør.

 

– Vi begynte med å se på hvilke tjenester som fantes på markedet. Samtidig ville vi ikke bare ha en ny kjørebokløsning, men en mer fullverdig tjeneste med automatiske funksjoner som virkelig kunne gjøre hverdagen enklere for medarbeiderne våre. Det var også viktig med et system som var lett å bruke og krevde mindre manuelt arbeid hver måned. Valget falt til slutt på Infobric.

 

Vi gikk fra noen timer til 30 sekunders jobb hver måned – tidsbesparelsen er enorm.»

Mer enn bare en kjørebok 

Hvilke andre funksjoner bruker dere i IF Metall mest?

 

 Alle bruker funksjonen arbeidstidsfilter nå. Med den registreres alle reiser på bestemte dager og innenfor bestemte tidspunkter automatisk som tjenestereiser. Det sparer oss for mye tid.

 

 

 I og med at vi kjører rundt i Stockholm, blir det ganske mange bompasseringer. Derfor er nettopp bompengehåndteringen en viktig funksjon for oss. Alle passeringer registreres som privat eller tjenestereise med sted, tid og kostnad, og det er enkelt å holde oversikt på slutten av hver måned.

 

 

 Integrasjonen med CarPay Fleet er også sømløs. Etter at føreren har godkjent måneden i appen sin, sendes informasjonen rett over til leasingselskapet. Siden vi kjører med delt drivstoff, får føreren en egen faktura for den private delen. Det har gjort at hver fører nå bruker 30 sekunder i måneden på rapporteringen, og ikke flere timer.

 

Rask implementering 

En viktig faktor i valget av leverandør var muligheten for at hver enkelt medarbeider selv kunne installere og komme i gang med systemet. Derfor ble det avsatt tid til en digital gjennomgang i innføringsprosessen.

 

Det må være lett å bruke, ellers blir det ikke noe av.» Vi er en virksomhet med mange slags personligheter og der datakunnskapene varierer. Alle har installert selv, og til tross for at alle har ulike IT-kunnskaper, har det gått helt smertefritt.

 

Et digitalt system for tilkoblede kjøretøy kan være så mye mer enn bare registrering av antall kjørte kilometer. 

Med personvern i fokus

IF Metall er et fagforbund som noen ganger får spørsmål om personvern når det gjelder nettopp tilkoblede kjøretøy. Vanligvis ser man da på formålet med innføringen, og de fleste seriøse leverandørene bør ha en løsning som kan tilpasses behovet. Hos IF Metall har personalet vært positivt innstilt til innføringen og bare sett fordeler.

 

– Det blir mindre jobb med å sitte og skrive kjørebøker, og det går mye raskere enn før. Nå som de har brukt det en stund, er det bare positive tilbakemeldinger å få. De trenger bare å gjøre noen få justeringer i appen hver måned.

 

Avslutningsvis 

 

Alle har rett til ikke bare en trygg arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø, men også til smarte digitale funksjoner som gjør hverdagen enklere – rett skal være rett!

 

IF Metall

I IF Metall sørger de for at alle de 300 000 medlemmene har en rettferdig lønn, gode arbeidsvilkår og retten til en trygg og trivelig arbeidsplass.

Flere tjenester fra Infobric Fleet

Sporing

Biler, maskiner, verktøy og utstyr – alt i en søkbar og sanntidsoppdatert kartvisning.

Kjøreatferd

Med oppfølging av kjøreatferd kan du øke sikkerheten, redusere slitasje og kutte drivstoffutgifter.

Firmabil

Gjør hverdagen enklere for både fører og lønningssjef ved å koble til bedriftens kjøretøy.

Back to store
Lukk