Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Infobric Fleet

Elektronisk kjørebok

OBD tracker fra Infobric Fleet

Les mer om spesifikasjonene til TQ10 trackeren fra Infobric Fleet:

Hva er elektronisk kjørebok?

En elektronisk kjørebok er et digitalt GPS verktøy som hjelper med lettere administrasjon av kjøretøy og bilflåte. Kjøreboken installeres i kjøretøyet gjennom OBD-uttaket, og skal registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.

Den elektroniske kjøreboken fra Infobric Fleet er enkel å installere. Den henter kjøretøydata som strekning, feilkoder og motorlamper, og har mulighet for å koble til fører-ID via Bluetooth.

0
Oppkoblede biler & maskiner

Endelig kontroll på godtgjørelsene

Enkel administrasjon av kilometergodtgjørelse og reiseregning

Føreren godkjenner kjøreboken ved månedsslutt og sjefen attesterer. Da går reisene videre til lønnssystemet eller leasingpartneren for kilometergodtgjørelse og reiseregning.

Folk spør også om dette

Generelt skal det føres kjørebok for alle bedriftseide lette kjøretøy som de ansatte har rett til å bruke. Det er dog ikke lovpålagt å føre kjørebok. Det gjøres en samlet vurdering av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. I henhold til rettspraksis er imidlertid en kjørebok viktig dokumentasjon på bruk av firmabil, drivstoff og dekning av bompenger. Det er viktig at kjøreboken føres løpende.

  1. Dato og kilometerstand ved reisens start

  2. Hvor reisen begynte

  3. Reisens formål

  4. Navn på sted/virksomhet/kontaktpersoner man har besøkt (oppgis ikke ved private reiser)

  5. Hvor lang reisen var i kilometer

  6. Dato og kilometerstand ved reisens slutt samt hvor reisen ble avsluttet

  7. Hvordan innrapporterer jeg kjøreboken til Skatteetaten?

  8. Du er ikke lovpålagt å føre kjørebok. Du trenger altså ikke å sende inn opplysninger til Skatteetaten selv. I henhold til rettspraksis er kjøreboken imidlertid viktig dokumentasjon ved Skatteetatens vurdering av skattefordeler med bil.

Alle kjøredata lagres enten internt i enheten eller sendes løpende inn til leverandørens nettserver. Føreren trenger normalt ikke å foreta seg noe, unntatt eventuelt å velge om reisen var privat eller en tjenestereise. Dette kan som oftest velges ved bruk av tidsfilter, mobilapp, en fysisk knapp i kjøretøyet eller via programvaren på datamaskinen. I de fleste systemer kan føreren også fylle inn formål og prosjektnummer for reisene samt sluttattestere disse.

Infobric-tjenesten kjørebok og bompenger koster fra 149,– per kjøretøy og måned. Produktet kan bygges på med elementer som er nyttige for deg, som for eksempel sanntidsoppdatert kart.

En smart elektronisk kjørebok sender informasjon kontinuerlig via mobilnettet. Derfor trengs det et avansert underliggende system med SIM-kort, abonnement, serverutstyr og håndtering av store mengder data om kjøretøyene dine. Alt dette er innbakt i prisen når du handler fra Infobric Fleet.

Har du andre spørsmål rundt elektronisk kjørebok? Fyll inn opplysningene så tar vi kontakt.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Alltid korrekt kjørebok

Elektronisk kjørebok

Alle reiser registreres med strekning, adresse samt start- og stopptider. Føreren kategoriserer dem deretter som private eller tjenestereiser i appen.

Flere tjenester fra Infobric Fleet

Integrert kjøretøyflåte

En digital kjøretøyportal som fungerer sammen med interne systemer.

Yrkesbil

Koble til bedriftens kjøretøy og forenkle administrasjonen.

Bilkostnader

Hva koster egentlig hele kjøretøyflåten din deg?

Back to store
Lukk