Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Firmabil

Vi gjør det lettere for bedrifter å håndtere firmabiler

Gjør hverdagen enklere for både fører og lønningssjef ved å koble til bedriftens firmabiler. Automatisk kjørebok med bompenger i samsvar med Skatteetatens retningslinjer. Lett å kontrollere rett fra mobilen.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Firmabil

En enhet i bilen registrerer automatisk alle reiser med komplette data om kjørte strekninger, bompenger og infrastrukturavgifter. Etter godkjenning fra føreren opprettes et grunnlag for kilometergodtgjørelse som rapporteres rett til lønnssystemet. Hvis Skatteetaten tar kontakt, er en komplett kjørebok aldri lenger unna enn datamaskinen eller mobilen din.

Aldri mer papirarbeid

Digital kjørebok for firmabiler

Automatisk kjørebok til firmabilene dine som oppfyller Skatteetatens krav og digitaliserer bort unødvendig administrativt arbeid.

Praktisk for fører og økonomiansvarlig

Automatisk bompengehåndtering

Føreren slipper å føre en manuell oversikt over alle bompasseringer, og økonomiansvarlig trenger ikke å mase om å få underlag for reiseregninger og kilometergodtgjørelse.

All informasjonen du trenger

Administrasjon og analyse av bedriftens firmabiler

Analyser og få en tydelig statusoversikt for å se hvordan du kan redusere bilkostnadene med nøyaktig informasjon fra hver eneste firmabil.

Vi slipper å se gjennom nærmere 50 filer. I stedet godkjenner vi én liste i måneden for alles reiser. Nå har vi også integrert arbeidsflyten mot lønnssystemet.

Vanlige spørsmål

Tjenestebiler brukes vanligvis i tjenesten. Eksempler på tjenestebiler er politibiler og ambulanser. Det finnes også tjenestebiler som arbeidsgiver lar deg bruke også privat, og da dette regnes som et ansattgode, klassifiseres bilen som en firmabil. En bil som bare kan brukes privat i svært lite omfang kalles en yrkesbil.

Når firmabilene er tilkoblet, slipper føreren å skrive manuell kjørebok. Dessuten gir en digital kjøretøyflåte mulighet til blant annet å forenkle og automatisere førernes kilometergodtgjørelse og reiseregninger.

Nei, Infobric Fleet-kjøreboken viser ikke dine private reiser til arbeidsgiveren din eller kollegene dine. Du stiller selv inn i appen hvilke reiser som skal regnes som private og jobbrelaterte.

Det kommer an på hva slags opplegg dere har for kilometergodtgjørelse, noe som styres av bedriftens retningslinjer for bilhold. Manuell håndtering av kilometergodtgjørelse krever ofte mye administrativt arbeid, og vi anbefaler en digital og automatisk løsning allerede ved et fåtall firmabiler i bedriften.

Flere tjenester fra Infobric Fleet

Sporing

Biler, maskiner, verktøy og utstyr – alt i en søkbar og sanntidsoppdatert kartvisning.

Kjøreatferd

Med oppfølging av kjøreatferd kan du øke sikkerheten, redusere slitasje og kutte drivstoffutgifter.

Firmabil

Gjør hverdagen enklere for både fører og lønnsansvarlig ved å koble til bedriftens kjøretøy.

Back to store
Lukk