Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Integrert kjøretøyflåte

Kjøretøyadministrasjon

Vi utstyrer kjøretøyadministrasjonssystemet ditt med kjøredata for å kunne fordele kostnadene riktig og sammenligne kostnader på detaljnivå mellom kjøretøy. Våre kjøredata gir deg kostnadskontroll på detaljnivå.

  • Kostnadskontroll på detaljnivå
  • Hva koster servicen per kjørte kilometer?
  • Gir mulighet for å fordele poolbil-kostnaden til rett avdeling

Slik fungerer det

Ease-kjørebok gjør jobben ute i felten og registrerer alle turer. Du får tilgang til samtlige kjørebøker og alle kjøredata i Ease-kjøreboken. Informasjon overføres automatisk til våre partnere for kjøretøyadministrasjon, og du får full kontroll på alle kostnader per kjørte kilometer.

Carsmart

Carsmart AB tilbyr biladministrasjon gjennom det moderne nettbaserte verktøyet Carsmart Fleet. Vi opererer helt uavhengig av finansselskaper og kjøretøyleverandører.

KomMa

Bedriftssystemet som har alle nødvendige funksjoner for kommunal teknisk forvaltning eller kommunale virksomheter.

Fordonskontroll

Fordonskontroll er et nettbasert system for kjøretøyadministrasjon. Fordonskontroll retter seg mot virksomheter, kommuner, fylker og myndigheter, og passer for kjøretøyflåter med alt fra et titalls til flere tusen kjøretøy.

Det å skrive kjørebok manuelt går bare ikke her, for oss er det viktig at alt i kjøreboken blir riktig uten at vi trenger å anstrenge oss.

Flere tjenester fra Infobric Fleet

Sporing

Biler, maskiner, verktøy og utstyr – alt i en søkbar og sanntidsoppdatert kartvisning.

Kjøreatferd

Med oppfølging av kjøreatferd kan du øke sikkerheten, redusere slitasje og kutte drivstoffutgifter.

Firmabil

Gjør hverdagen enklere for både fører og lønningssjef ved å koble til bedriftens kjøretøy.

Back to store
Lukk