Kundeprosjekt

Skanska har valgt app og adgangskontroll på rotasjonsport på Ramsalt

Skanska Norge AS står for totalentreprisen i prosjekt Ramsalt. Et næringsbygg over to etasjer skal bygges i Bodø, og prosjektet har en verdi på 341 millioner. Arbeidet startet sommeren 2016, og ferdigstilling er planlagt sensommer 2019.

Til prosjektet har de valgt adgangskontroll på rotasjonsport og appen Ease CheckIn. Appen brukes av kontorpersonalet på brakkeriggen, og mannskapet som har tilgang til områder som er tilgjengelige uten å gå via rotasjonsporter. Brakkeriggen ligger utenfor byggeområdet, og omfattes derfor ikke av byggherreforskriftens krav til mannskapsregistrering. Skanska har likevel valgt å registrere kontorpersonal for full oversikt. 

Manuelle mannskapslister er tungvint og krevende

Prosjektingeniør i Skanska, Even Nyhus, er glad for å slippe penn- og papirlistene. De valgte Infobric for å underlette både for den manuelle delen av jobben, og for å oppfylle myndighetenes krav.

På dette byggeprosjektet har vi mange ansatte. Vi er avhengige av å holde kontroll på at de både har HMS-kort i orden, og at de følger myndighetskravet på dette punktet. Vi trenger også oversikt over hvilke folk vi har inne på plassen, samtidig som vi slipper den manuelle mannskapslisten vi brukte før i tiden, som både er tungvint og krevende å følge opp.

Rotasjonsport med adgangskontroll skaper oversikt

Skanska har valgt adgangskontroll på rotasjonsport for områdesikring, og for å oppfylle myndighetskravene i byggherreforskriften § 15. De hindrer samtidig at uvedkommende får adgang til byggeplassen. 

Regboksen er veldig grei for å registrere folk inn, men vi trengte også et system for å sørge for at bare de med godkjent HMS-kort kan komme inn. Så med kombinasjonen av adgangskontroll og rotasjonsport kunne vi stenge av hele området, og bare de med godkjent kort kan komme inn gjennom rondellen. Nå har vi full oversikt på hvem som er inne, forteller Nyhus.

– Nå har vi alltid riktig antall mannskap på byggeplassen

Med penn- og papirlistene var det en vanlig utfordring å holde kontroll på hvem som gikk inn og ut av byggeplassen. Nå opplever Nyhus problemet som løst.

Vi må må alltid ha kontroll, og før når vi hadde papirlistene hadde vi problemer med at folk ikke krysset seg ut. Når vi sjekket hvem som faktisk var der opp mot listen, var det aldri fullstendig. Med adgangskontroll vil vi alltid ha riktig antall mannskap på byggeplassen.

Mulighet for å ivareta Skanskas rutiner

Infobric gjør det veldig enkelt for oss. Det gjør det også mulig for oss å følge opp Skanskas interne systemer med at de ansatte må lese personlig sikkerhetsinstruks og gå gjennom forskjellige HMS-tiltak før de kan møte opp på byggeplassen. Med Infobric er det mye enklere for oss å holde kontroll på dette enn før, forteller han.

Det beste med Infobric

Når mannskapet på byggeplassen selv registrerer egen tilstedeværelse med sitt HMS-kort, frigir dette tid for prosjektteamet.

Jeg har ikke regnet på det, men i tid sparer vi en del på å ikke være avhengig av manuell føring av mannskapslister. Det eneste jeg må bruke tid på er å sjekke at alle systemer er på plass, og den tiden må jeg bruke uansett – og dette gjør Infobric mye enklere for oss.

Hvilke resultater har dere oppnådd etter innføring av av adgangskontroll på rotasjonsport?

Resultatet er at vi har mye bedre kontroll på de som er inne på byggeplassen, og vi har kontroll på egne interne systemer, som hvem som har utført kursene de må ha for å komme inn på byggeplassen. Men det aller beste med Infobric er at jeg slipper manuell innskrivning når mannskapet bare piper seg inn, og for meg som ikke er så glad i manuelt arbeid er det noe jeg setter veldig stor pris på, avslutter Nyhus.

Skanska har valgt:

Appen Ease CheckIn

Adgangskontroll på rotasjonsport

Prosjektnavn

Ramsalt

Prosjektverdi

341 millioner

Oppdragsgiver

Totalentreprise for Sjøgata Utvikling Bodø AS

Ferdigstillelse

Sensommer 2019

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.