nyhet

01/09/2015

NCC CONSTRUCTION NORWAY LANSERER

ÅTTE PUNKTER FOR ØKT SIKKERHET – MANNSKAPSREGISTRERING MED INFOBRIC ER ET KRAV

I forbindelse med NCC Construction Norways femte HMS-uke lanserer administrerende direktør Håkon Tjomsland en 8-punkts liste for å skape økt fokus på seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Et av kravene: All mannskapsregistrering på byggeplasser skjer gjennom Infobric.

For å øke sikkerheten på byggeplassene er seriøsitet i alle ledd avgjørende, mener NCC Construction Norway. « Vi er en ansvarlig leverandør og arbeidsgiver, og krever at også underentreprenører og leverandører er ansvarlige og arbeider etter de rutiner og retningslinjer som er gjeldene for NCC. For å sikre at vi tiltrekker oss seriøse og solide samarbeidspartnerne setter vi ekstra fokus på noen av våre kontraktbetingelser, og to sterke oppfordringer, til våre underentreprenører og leverandører», skriver selskapet i en pressemelding.

Fokusområdene for økt seriøsitet er oppsummert i en 8-punkts liste; (NCC Constructions seriøsitetsliste):

  1. Kun ett ledd under vår kontraktspartner (UE) tillates.
  2. Alle underentreprenører skal være medlem i Startbank. Leverandører oppfordres til å melde seg inn.
  3. Kun Arbeidstilsynets HMS-kort er gyldig som ID-kort
  4. All mannskapsregistrering på byggeplasser skjer gjennom Infobric.
  5. Samtlige som skal inn på våre byggeplasser må gjennomføre NCCs online HMS-kurs, «hel inn – hel ut».
  6. Alle lovpålagte sikkerhetsblader for produkter våre leverandører og underentreprenører benytter i sitt kontraktarbeid skal legges inn i prosjektets stoffkartotek hos ProductXchange før arbeidet igangsettes på byggeplass.
  7. Det oppfordres til bruk av elektronisk fakturering.
  8. Det oppfordres til at samarbeidspartnere jevnlig oppdaterer sin oversikt over produkter og kontaktpersoner i NCCs leverandørportal.

«NCC har i mange år gitt oss tilliten og ansvaret det innebærer å være hovedleverandør av mannskapsregistrering og adgangskontroll, til alle sine byggeplasser. Samarbeidet vokser og styrkes for hvert år, og vi har blitt en naturlig del av NCCs HMS-hverdag. Det er med ydmykhet og stotlhet vi nå ser at en av Nordens største aktører i næringen uttaler at man må benytte oss for å fremstå som seriøs», sier Eigil Heltne, sales director Infobric AS .

NCC Pressmelding

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.