Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Digitalbarometeret 2021

Digitalbarometeret 2021

Digitalisering er et høyt prioritert område for mange selskaper i bygge- og anleggsbransjen. For å forstå digitaliseringens nåværende tilstand og fremtid, har Infobric Group nylig gjennomført en undersøkelse blant over 100 svenske bygge- og anleggsselskaper.

Digitalbarometern

Om Digitalbarometeret

Den første utgaven av Digitalbarometeret ble gjennomført i 2020 av BuildSafe, som nå er en del av Infobric Group. Som ledende digitaliseringspartner for bygge- og anleggsbransjen ser vi det som naturlig å fortsette denne undersøkelsen. I denne artikkelen presenterer vi en oppsummering av funnene i undersøkelsen, og sammenligner resultatene med fjorårets undersøkelse.

1. Opplevde utfordringer

Undersøkelsen startet med å spørre respondentene hva de ser på som sine største utfordringer for å kunne levere vellykkede byggeprosjekter i dag. Over 70 % av respondentene svarer at stramme tidsplaner oppleves som den største utfordringen. Majoriteten svarer at tydelige krav fra byggherre og kunnskapsoverføring mellom prosjekter også oppleves vanskelig.

2. Digitaliserings- og modenhetsgrad

På spørsmål om hvor langt respondentene opplever at egne selskaper har kommet med digitaliseringen, ser vi at den opplevde digitaliseringen har gått fremover i forhold til i fjor. Det kan se ut som at bransjen står i et digitalt skifte, da respondentene angir at de kommer til å bruke digitale verktøy i større grad om tre år enn de gjør i dag.

Den digitale modenhetsgraden blir ofte diskutert på både sentralt hold og hos prosjektroller som har ansvar for digitaliseringsarbeidet. Generelt er det en bekymring for om de som vil bruke de nye digitale verktøyene er mottakelige for dem eller ikke. Vi stilte derfor spørsmål om opplevd digital modenhet hos både egne kollegaer og underentreprenører. Generelt ser vi en lavere tillit til underentreprenørenes digitale modenhet sammenlignet med sine egne kolleger.

3. Digitale verktøy – i dag og i fremtiden

De vanligste områdene for digitale verktøy i dag oppgis å være dokumenthåndtering og tidrapportering, på henholdsvis 88% og 85%. Disse to alternativene var også på toppen i fjorårets undersøkelse.

 

For fremtiden er det en sterk tro på at digitalisering og digitale verktøy kommer til å bidra til mer vellykkede byggeprosjekter. Men opplevde barrierer, som ikke eksisterende integrasjoner mellom verktøy og tiden det tar å implementere verktøyene, sies å være hindre for enda raskere digitalisering.

4. Data, nøkkeltall og evaluering

En fordel ved å begynne å jobbe med digitale verktøy er at det gir lettere tilgang til data fra virksomheten. Denne dataen kan videre ligge til grunn for de nøkkeltallene som vurderer selskapets prestasjon i henhold til plan.

 

På spørsmålet om hva som er det viktigste nøkkeltallet havner hvordan prosjektet ligger an med budsjett, tidsplan og framdrift øverst på listen. Dette er et forventet svar i en bransje som presses av små marginer og stramme tidsplaner.

 

Vi så også på i hvor stor grad man samler inn data fra prosjekter, og i hvilken grad prosjektene styres etter nøkkeltall. Årets undersøkelse viser at mindre selskaper med færre enn 25 ansatte i større grad samler inn data enn snittet.

Det er fortsatt mye på gang i bygge- og anleggsbransjen

Flere og nye krav, høyere konkurranse og økt kompleksitet øker behovet for å finne mer effektive arbeidsmetoder. Behovet for digitalisering har vært snakket om lenge, men det er åpenbart at den faktiske transformasjonen nettopp har begynt. Noen selskaper har kommet lenger enn andre. Felles er at de fleste ser potensialet i den effektiviseringen som digitale hjelpemidler kan bidra med, men at mange enda ikke har sett den økte verdien.

Last ned hele rapporten

Last ned rapporten for å lese den fullstendige analysen av den digitale tilstanden hos over 100 bygge- og anleggsselskaper i Sverige. 

Tilbake
Lukk