UE-kjede i Infobric Ease

KONTROLL MED UNDERENTREPRENØRER I DIGITAL UE-KJEDE

UE-kjede er en ny tjeneste i Infobric Ease som gir deg oversikt over operative underentreprenører på bygge- og anleggsplassen. Det gjør det enkelt å holde oversikt over hvem som er innleid av hvilke entreprenører. Det øker sikkerhet for alle på bygge- og anleggsplassen og forenkler arbeidet for alle involverte.

UE-kjede foregår slik at du enkelt delegerer administrasjon av deler av kjeden til respektive underentreprenør slik at kjeden bygger seg opp automatisk i Infobric Ease.

ANSVARET PLASSERES DER DET HØRER HJEMME

Kontroll og transparens er viktige biter for å sikre byggenæringens renomme og skape grunnlaget for sunn konkurranse. Å vise at man stiller krav til transparens hos sine underleverandører og at man som hovedentreprenør er villig til å redegjøre for hvordan det ser ut på byggeplassen er en selvfølge for NCC.

”Vi er tydelige på at vi stiller krav på at samtige leverandører skal redegjøre for hvilke underleverandører de har innleid. Tjenesten UE-kjede gjør det lett å gjøre rett for oss og våre leverandører og ta et felles ansvar.”

 

Les også:

FORDELER FOR DEG SOM HOVEDENTREPRENØR:

  • Enkel oversikt over alle operative underleverandører samlet på et sted.
  • Kontaktpunkt til underleverandører i alle ledd på bygge- og anleggsplassen.
  • Enkelt rapporteringsverktøy for oppfølging og analyse.

PLASSLEDELSE:

  • Full oversikt over alle operative underleverandører på bygge- og anleggsplassen.
  • Minimal administrativ jobb ved hjelp av delegert administrasjon til hver UE. Entreprenører utenfor kjeden vises tydelig via registreringer i den elektroniske mannskapslisten.
  • Enkle rapporter for å rapportere UE kjede.

ENTREPRENØR

  • Enkel registrering og administrasjon i den digitale UE-portalen.
  • Oversikt over hvilke entreprenører underentreprenørene har innleid på bygge- og anleggsplassen.
  • Økt sikkerhet og trygge arbeidsforhold på bygge- og anleggsplassen.

MANNSKAP

Sikrere, tryggere og seriøse arbeidsforhold for alle på bygge- og anleggsplassen.

UE-KJEDE PÅ 1-2-3

1. Ansvarlig hos hovedentreprenør registrerer hvilke underentreprenører som er innleid i første ledd i Infobric Ease ved å velge aktører som er registrert via den elektroniske mannskapslisten eller ved å legge til nye

2. En bedriftsadministratør hos hver underentreprenør får en invitasjon til UE-portalen hvor de samtykker til sitt kontraktsforhold. Hvis entreprenøren i sin tur bruker underleverandører, registrerer de disse i portalen og inviterer administratører i neste ledd.

3. I Infobric Ease får den ansvarlige på bygge- og anleggsplassen oversikt og ser tydelig nye aktører som legges til UE-kjeden. Om en ny UE utenfor kjeden er aktiv på arbeidsplassen er det enkelt å oppdage dette via den elektroniske mannskapslisten

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.