INFOBRIC CONSTRUCTION
Lukk
InfobricConstructionSupportArbeider i EaseSkjemaer og rettigheter

Infobric Help Center

  SKRIV UT SIDEN

  Skjemaer og rettigheter

  Den som er plassadministrator behandler skjemaer og rettigheter i nettjenesten Infobric Ease. Skjemaene brukes til å gi personer rettigheter til arbeidsplassen. Rettigheter bestemmer hvem som skal gis tilgang til enheter, som for eksempel å passere gjennom en port og hvilket skjema som skal følges. Angi rettigheter for de persongrupper/personer som skal få tilgang. Alle øvrige nektes tilgang.

  Opprette skjemaer

  Slik gjør du:

  • Gå til ease.infobric.no og logg inn med brukernavn og passord.
  • Velg den arbeidsplass som skjemaet skal kobles til i feltet Arbeidsplass i menyen.
  • Klikk på Rettigheter blant hovedalternativene.
  • Klikk på Nytt i menyen.
  • Dialogruten Nytt skjema vises, og i den angis de verdiene som skal gjelde for det nye skjemaet.
  • Klikk på Lagre og avslutt menyen når skjemaet er klart.
  • Dialogruten lukkes.
  • Klikk på Oppdatere enheter i menyen, for å distribuere endringer til enhetene på arbeidsplassen.


  Angi rettigheter

  Slik gjør du:

  1. Gå tll ease.infobric.no og logg inn med brukernavn og passord.
  2. Velg den arbeidsplass som rettighetene skal kobles til i feltet Arbeidsplass i menyen.
  3. Klikk på Rettigheter blant hovedalternativene.
  4. Rettigheter presenteres ut fra tre forskjellige perspektiver: Personer, Enheter og Skjemaer. Personer er det vanlige perspektivet og er valgt som standard.
  5. Velg persongruppe eller person.
  6. Kryss av for de enheter og skjemaer, som valgte persongruppe/person skal ha tilgang til.
  7. Kryssruter viser når musen føres over enheter og skjemaer i listen.
  8. Du kan klikke på pilen lengst til høyre i overskriftraden, for å vise/skjule detaljer om skjemaene.
  9. Klikk på Oppdatere enheter i menyen, for å distribuere endringer til enhetene på arbeidsplassen.


  Lukk