INFOBRIC CONSTRUCTION
Lukk
InfobricConstructionSupportGDPRGenerell informasjon om Infobric og GDPR

Infobric Help Center

  SKRIV UT SIDEN

  Generell informasjon om Infobric og GDPR

  Kort sagt kan det sies at GDPR stiller følgende krav til den som behandler personopplysninger av forskjellige slag:

  INFORMERE
  Du må informere den enkelte om hvilke personopplysninger du samler inn, hvorfor de samles inn og hva de skal brukes til.

  KONTROLL PÅ PERSONOPPLYSNINGENE
  Alle som behandler personopplysninger er forpliktet til å ha et register som beskriver de forskjellige måtene som behandles personopplysninger på.

  SIKKER HÅNDTERING
  Bedrifter som behandler personopplysninger må sikre at de har et passende sikkerhetsnivå for dataene, både teknisk og organisatorisk, og kunne rapportere dette.

  Sikre behandling av personopplysninger med Infobric Ease

  For å oppfylle disse kravene og gjøre det lettere for brukerne å følge dem, har vi gjort følgende:

  • Vi har tilpasset Infobric Ease og tilhørende rutiner til gjeldende lovkrav.
  •  Vi har utviklet prosesser og systemstøtte for å gjøre deg som dataansvarlig i stand til å oppfylle rettighetene til de registrerte og sikre at rettighetene er beskyttet.
  • Vi har sørget for at Infobric har et passende sikkerhetsnivå, teknisk og organisatorisk.
  Lukk