INFOBRIC CONSTRUCTION
Lukk
InfobricConstructionSupportGDPRInfobric Ease og GDPR - ansvar og forpliktelser

Infobric Help Center

  SKRIV UT SIDEN

  Infobric Ease og GDPR - ansvar og forpliktelser

  Det er viktig at du gjør deg kjent med og forstår hvilket ansvar og forpliktelser du har når du håndterer personopplysninger. Kort sagt, det er to forskjellige roller i forhold til personopplysningsansvar knyttet til arbeidet Infobric Ease; Personopplysningsansvarlig og Personopplysningsassistent.

  PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG

  Bestemmer formålet og virkemidlene for behandling av personopplysninger.

  Eks: Arbeidsgiver er ansvarlig for personopplysninger for informasjon som behandles om ansatte i mannskapslisten.

  PERSONOPPLYSNINGSASSISTENT

  Behandler personopplysninger på vegne av personen som er ansvarlig for personopplysningene.

  Eks: Infobric får gjennom at vi lagrer personopplysningene i Inforbric Ease og gir support, rollen som personopplysningsassistent. 

  Behandlingen av personopplysninger i Infobric Ease: MANNSKAPSLISTER

  Personopplysningsansvarlig for mannskapslisten er delt mellom aktørene på byggeplassen. 

  • Hovedentreprenøren, personen som leverer systemet er ansvarlig for mannskapslisten.
  • Hver entreprenør er ansvarlig for personopplysninger for behandlingen som skjer med deres ansatte når mannskapslisten føres. 
  • Hovedentreprenøren blir da en personopplysningsassistent til underentreprenøren og mellom disse må det foreligge en avtale om personopplysningsassistent.

  Personopplysningbehandlingen i Infobric Ease: ANDRE TJENESTER

  • Hovedentreprenøren, byggherre eller annen entreprenør som er angitt som personopplysningsansvarlig for arbeidsplassen i Infobric Ease, er ansvarlig for behandlingen som foregår ved f.eks adgangskontroll. 
  • Ansvaret gjelder også behandlingen av dataene for underentreprenørens ansatte.

  Sletting av personopplysninger

  Hvor lenge personopplysninger lagres i Infobric Ease avhenger av den gjeldende avtalen. Hvis ikke annet er avtalt, lagres personopplysninger som standard i 3 år


  Lukk