INFOBRIC CONSTRUCTION
Lukk
InfobricConstructionSupportHMS

Infobric Help Center

  • Lovpålagt HMS-kort

   Formålet med byggherreforskriften §15 er å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. På byggeplasser er det lovpålagt at alle ansatte skal bære et HMS-kort, tidligere kalt byggekort eller ID-kort. Arbeidstilsynet vil da kunne identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for. Dette gjelder uavhengig

   Läs mer

  • Slik lager du en HMS-plan

   Byggherreforskriften krever at byggherre eller prosjektleder sørger for at det blir laget en plan som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø før opprettelse av en byggeplass. HMS-planen skal være konkret og spesifikk over tiltak som er planlagt i forhold til arbeid som innebære særlig fare for liv og helse. Når det stilles særlige krav til HMS i et prosj

   Läs mer

  • Hva er en SHA-plan?

   SHA er en del av byggherreforskriften, og defineres som «hvordan byggherre skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider.» Begrepet benyttes bare for denne typen arbeidsplasser. Her er pliktene til en byggherre definert i konkrete plikter, ansvar og oppgaver. Hensikt

   Läs mer

  • Slik lager du en SHA-plan

   Det skal lages en SHA-plan for alle bygg- og anleggsprosjekter. Det er byggherrens ansvar å påse at det lages en skriftlig plan før arbeidet starter. Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer gjennom å ta hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, forkortes SHA, på bygge- eller anleggsplasser. Dette skal SHA-planen inneholde

   Läs mer

  • Slik forbereder du et tilsyn fra arbeidstilsynet

   Arbeidstilsynets jobb er å bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres. Også antall arbeidsulykker på byggeplassen skal reduseres. Arbeidstilsynet fører jevnlige tilsyn på bygg- og anleggsplasser. Målet med tilsynet er å bedre arbeidsbetingelsene i bygg- og

   Läs mer

  • Sjekklister fra arbeidstilsynet

   Her finner du en oversikt over sjekklistene fra Arbeidstilsynet. Målet til Arbeidstilsynet er å redusere arbeidsulykker, arbeidsrelaterte belastninger og helseplager. Tilsyn på byggeplassen Arbeidstilsynet kan komme på avtalt og uanmeldt tilsyn for å blant annet befare at byggeplassen følger sikkerhetstiltakene i deres HMS-plan og SHA-plan. For at d

   Läs mer

  • HMS-kortet – Nøkkelen til en sikker byggeplass

   Det har siden 2008 vært krav om at alle som arbeider på en byggeplass må bære HMS-kort. Hensikten med byggekortet er å kunne identifisere hvem man er, og hvem man arbeider for. Dette er et ledd i kampen mot sosial dumping, svart arbeid og målet om å en seriøs byggebransje. Fra 1. juli 2017 gjelder nytt krav i byggherreforskriften om elektronisk føri

   Läs mer

  • HMS-kort

   HMS-kort for bygge- og anleggsplasser Byggekortet er byggebransjens standard for obligatorisk identifikasjon og tilstederegistrering på byggeplasser. Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du

   Läs mer

  • Aktiver integrasjonen mot HMSREG

   Om du ønsker at ditt selskap sine arbeidsplasser skal ha muligheten til å integrere seg med HMSREG må det i første omgang aktiveres for respektive systemklient. Denne instruksjonen må gis av signeringsfullmektig i selskapet eller en annen person med fullmakt. Dette kan du gjøre her. Det innebærer kun en signering av en instruks, hvor du som kunde op

   Läs mer

  Lukk