INFOBRIC CONSTRUCTION
Lukk
InfobricConstructionSupportKom i gang

Infobric Help Center

  Tillbaka

  Kom i gang

  • Starte arbeidsplass

   Du behandler personaljournal og produkter koblet til din arbeidsplass i nettjenesten Infobric Ease. Via nettjenesten kan du, eller personer som du har gitt rettigheter, blant annet tilkoble og konfigurere de enheter som skal brukes til mannskapsregistrering.  Start av arbeidsplass i Infobric Ease For å starte din arbeidsplass i Infobric Ease sender

   Läs mer

  • Video: Kom igang

   Med Infobric Regboks oppfyller du de nye endringene i byggherreforskriften. Her gir vi deg en guide til hvordan du kommer i gang med å bruke boksen, og hvordan du på en enkel måte kan registrere de ansatte. Med Regboksen kan alle som er i arbeid på byggeplassen hver dag registrere sin tilstedeværelse, samt at listene lagres og oppdateres automatisk.

   Läs mer

  • Legge till personer

   For at personene på arbeidsplassen skal bli registert tilstede via for eksempel en regboks, må de legges til i personaljournalen for arbeidsplassen. Personer kan legges til manuelt eller automatiskt: Slik gjør du: Den som er plassadministrator kan legge till personene via nettjenesten Infobric Ease ved å lese inn et HMS-kort, foreta søking (om perso

   Läs mer

  • Slik fungerer regboksen

   Regboks, Infobrics egen byggekortlser, er en digital enhet som registrerer tilstedeværelse slik at du har kontroll over hvem som befinner seg byggeplassen. Den underletter jobben med å holde uvedkommende borte fra byggeplassen. Mannskapet registrerer seg enkelt inn og ut ved å skanne det lovpålagte HMS kortet Regboksen. Listene over tilstedværelse l

   Läs mer

  • Så enkel er det å bruke Infobric regboks

   Byggherreforskriftens §15 krever at du til enhver tid skal kunne gjøre rede for hvem som er i arbeid på byggeplassen. Den 1. juli 2017 kom lovkravet som sier at dette må gjøres elektronisk. Oppfyll de nye kravene, og skap en god vane på byggeplassen. For prosjektledere, byggherrer eller bas Fra å føre manuelle mannskapslister på daglig basis, og før

   Läs mer

  • Elektronisk mannskapsliste – et krav fra myndighetene

   Som de fleste nå er klar over, er alle arbeidstakere på byggeplassen pålagt å bære HMS-kort, eller byggekort som det tidligere ble kalt. I følge byggherreforskriften §15 er byggeplasser fra 1 juli 2017 pliktig til å elektronisk føre alle som befinner seg på byggeplassen til enhver tid. Derfor har vi utviklet et system, som både dekker lovkravet samt

   Läs mer

  • Hmsreg

   HMSREG er et system som gir byggherrer og entreprenører oversikt over sine bygge- og anleggsplasser. Man får også full oversikt over arbeidere og aktører som er inne og jobber på de ulike lokasjonene. Systemet bidrar til at de lover og forskrifter som er iverksatt for å unngå sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i norsk arbeidsliv overholdes. I

   Läs mer

  Lukk