FAQ

 • Søk på personer og bedrifter

  I Infobric Ease finnes en rekke forskjellige søkemuligheter. Klikk på pilen ifølge bildet, for å vise flere alternativer for søking og gruppering.

  Les mer
 • Legg til og fjern administrator

  En arbeidsplass kan ha en eller flere systembrukere med rollen som plassadministratør og/eller konfiguratør. Plassadministratør Systembrukere som admin

  Les mer
 • Automatisk registrering på arbeidsplassen

  Du kan instille Infobric Ease slik at personer kan registrere seg automatisk på arbeidsplassen. Uten at de må registrere sitt HMS-kort på forhånd. Denne instillingen gjøres av

  Les mer
 • Lånekort

  Lånekort kan brukes av personer som trenger å låne et midlertidig kort. Dersom personen har et annet kort, vil det kortet automatisk bli inaktivert i og med at lånekortet er registrert. Den som er plassadministrator behandler lånekort i nettjenesten Infobric Ease.

  Les mer
 • Hva innebærer det nye lovkravet i byggherreforskriften?

  I kampen mot svart arbeid, og for å nå målet om en seriøs byggebransje vil regjeringen fra 1. juli 2017 skjerpe kravene til HMS-kort og elektroniske oversiktslister på byggep

  Les mer
 • Spørsmål og svar rundt byggherreforskriften

  Her har vi samlet opp de vanligste spørsmålene rundt elektronisk føring av mannskapslister, hvilke konsekvenser det får for deg, og hvordan du l

  Les mer
 • Byggherreforskriften er enklere enn du tror

  Mange frykter at innføringen av de nye kravene i byggherreforskriften skal føre til store utgifter og endringer på arbeidsplassen. Frykt ikke, de

  Les mer
 • Så enkelt er det å bruke Infobric Regboks

  Byggherreforskriftens § 15 krever at du til enhver tid skal kunne gjøre rede for hvem som er i arbeid på byggeplassen. Den 1. juli 2017 kom lovkravet som sier at dette må gjø

  Les mer
 • Slik fungerer Regboksen

  Regboks, Infobrics egen byggekortleser, er en digital enhet som registrerer tilstedeværelse slik at du har kontroll over hvem som befinner seg på byggeplassen. Den underletter jo

  Les mer
 • Slik håndterer vi personopplysninger

  Den 1. juli 2017 trådte kravet om at mannskapslister skal registreres elektronisk, i kraft. Noen er kanskje bekymret for hvordan dette fungerer, og om sensitiv informasjon kan hav

  Les mer
 • Dagleie og kjøp av Regboks

  Lovendringen som trådte i kraft 1. juli krever at alle som befinner seg på byggeplassen skal være registrert elektronisk.

  Les mer
 • Derfor må du føre elektronisk mannskapsliste

  Innføringen av elektroniske mannskapslister er et ledd i Regjeringens kamp mot svart arbeid, økt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplasse

  Les mer
 • Elektronisk mannskapsliste - et krav fra myndighetene

  Som de fleste nå er klar over, er alle arbeidstakere på byggeplassen pålagt å bære HMS-kort, eller byggekort som det tidligere ble kalt. I følge byggherreforskriften §15, er

  Les mer
 • Krav til elektroniske mannskapslister fra 1. juli 2017

  Fra 1. juli gjelder det nye kravet i byggherreforskriften, om elektronisk føring av oversiktslister på byggeplassen. Dette innebærer at mange virksomheter må legge om rutinene

  Les mer
 • Krav fra byggherreforskriften §15

  Endringen i byggherreforskriften §15 krever at alle byggeplasser fører elektronisk mannskapsliste over alle som befinner seg på byggeplassen. End

  Les mer
 • Infobric hjelper deg å møte lovkravet

  Når du velger adgangskontroll fra Infobric, får du mange fordeler med på kjøpet. Du vil alltid vite hvem som er på bygge- og anleggsplassen, hv

  Les mer
 • Slik lager du en HMS-plan

  Byggherreforskriften krever at byggherre eller prosjektleder sørger for at det blir laget en plan som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø før opprettelse av en byggeplass. HMS-

  Les mer
 • Slik lager du en SHA-plan

  Det skal lages en SHA-plan for alle bygg- og anleggsprosjekter. Det er byggherrens ansvar å påse at det lages en skriftlig plan før arbeidet star

  Les mer
 • Slik forbereder du et tilsyn fra Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynets jobb er å bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres. Også antal

  Les mer
 • Lovpålagt HMS-kort

  Formålet med byggherreforskriften §15 er å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. På byggeplasser er det lovpålagt at alle

  Les mer
 • HMS-kortet – nøkkelen til en sikker byggeplass

  Det har siden 2008 vært krav om at alle som arbeider på en byggeplass må bære HMS-kort. Hensikten med byggekortet er å kunne identifisere hvem man er, og hvem man arbeider for

  Les mer
 • Hva er en SHA-plan?

  SHA er en del av byggherreforskriften, og defineres som «hvordan byggherre skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom p

  Les mer
 • HMS-plan

  Når man skal lage en plan for helse, miljø og sikkerhet, er det viktig å først få en oversikt over hvilke oppgaver som skal utføres i prosjektet. Vær spesielt konkret og spe

  Les mer
 • Sjekklister fra Arbeidstilsynet

  Her finner du en oversikt over sjekklistene fra Arbeidstilsynet. Målet til Arbeidstilsynet er å redusere arbeidsulykker, arbeidsrelaterte belastninger og helseplager. Tilsyn

  Les mer
 • Elektronisk mannskapsliste

  Byggherreforskriften har utarbeidet et punkt hvor det stilles krav om elektronisk oversikt over mannskapet på byggeplassen. Hensikten med dette er at du til enhver tid skal kunne

  Les mer
 • Oppfyller du lovkravet som kom 1. juli?

  Den 1. juli 2017 ble det påbudt for byggebransjen å føre oversiktslistene sin elektronisk. Det stilles nå krav til elektronisk oversiktsliste

  Les mer
 • Må jeg registrere ansatte på byggeplassen min?

  Svaret er ja - alle som går inn på en byggeplass må registrere seg. Du som byggherre er ansvarlig for a

  Les mer
 • Byggherreforskriften

  Fra 1. juli 2017 gjelder det lovkravet i byggherreforskriften, om elektronisk føring av oversiktslister på byggeplassen. Dette innebærer at mange virksomheter må legge om rutinene sine, og etterkomme kravene.

  Les mer
 • GDPR

  Infobric arbeider målrettet og metodisk for å sikre behandlingen av personopplysninger i Infobric Ease imøtekommer det nye lovkravet i god tid før 25. mai 2018. Frem til den nye loven trer i kraft blir våre kunder løpende oppdatert om nye funksjoner, rutiner, informasjon og support rundt behandlingen av personopplysninger.

  Les mer
Kontakt oss

Kontakt kundeservice

Åpningstider

Ukedager 07:30 – 16:30

Kontakt oss via e-post
Kontakt oss via telefon: 400 01 451

Andre åpningstider

Dagen før julaften, nyttårsaften og langfredag: 07:30 – 12:00

Helligdager: Stengt

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.