Slik forbereder du et tilsyn fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets jobb er å bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres. Også antall arbeidsulykker på byggeplassen skal reduseres.

Arbeidstilsynet fører jevnlige tilsyn på bygg- og anleggsplasser. Målet med tilsynet er å bedre arbeidsbetingelsene i bygg- og anleggsnæringen.

Inspektørene som besøker byggeplassen benytter seg av sjekklister på tilsyn. Disse danner grunnlaget for hva de sjekker. Arbeidstilsynet kan både avtale tilsyn, og dukke opp uanmeldt.

Les mer: Møt kravene i byggherreforskriften, start med elektronisk mannskapsregistrering.

Sjekklister ved tilsyn på byggeplassen

I perioden 2014 til 2016 prioriterte Arbeidstilsynet besøk i særlig utsatte næringer, der byggebransjen var en av dem. Byggebransjen har en rekke utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet. I den sammenheng publiserte de en rekke sjekklister for ulike faser i prosjektet. Les mer om dette på arbeidstilsynets nettsider.

Virkemidler og reaksjoner fra Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet avdekker feil og mangler kan dette føre til ulike konsekvenser. Arbeidstilsynet benytter disse virkemidlene:

  • Tilsyn
  • Veiledning
  • Samarbeid med andre
  • Rammekrav avtaler

Reaksjoner:

  • Pålegg
  • Byggestans
  • Tvangsmulkt
  • Politianmeldelser.

God HMS er lønnsomt både for ansatte, virksomheten og samfunnet. Ved å hele tiden ha et fokus på helse, miljø og sikkerhet, er du alltid godt rustet til å motta et besøk fra Arbeidstilsynet.

Bestill HMS-kort til dine ansatte hos Idemia Norway AS, tidligere Oberthur Technologies her.

Ta kontakt med oss i Infobric, vi utvikler systemer som gjør byggeplassen din sikrere og mer effektiv.

Kontakt oss

Kontakt kundeservice

Åpningstider

Ukedager 07:30 – 16:30

Kontakt oss via e-post
Kontakt oss via telefon: 400 01 451

Andre åpningstider

Dagen før julaften, nyttårsaften og langfredag: 07:30 – 12:00

Helligdager: Stengt

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.