Slik jobber Infobric mot GDPR:

Dette betyr GDPR for din bedrift

GDPR, EUs forordning for personvern, blir norsk lov i 2018. Forordningen erstatter dagens personverndirektiv.

Dette betyr at alle bedrifter og organisasjoner får nye plikter, og privatpersoner får nye rettigheter.

Formålet med GDPR

De nye reglene skal styrke individets rettigheter, skape en felles lovbestemmelse for personvern i EU og tilpasse dagens regelverk til et digitalt samfunn.

Den nye forordningen gjelder alle virksomheter i EU og EØS som lagrer data og opplysninger, samt behandlingsansvarlige i resten av verden som tilbyr varer og tjenester til EU-borgere.

Dette må din bedrift gjøre

Alle bedrifter plikter å sette seg inn i den nye forordningen og hvilke krav som gjelder dem. Bedriften må få på plass rutiner for å overholde de nye kravene, og sørge for at disse blir fulgt fra den 25. mai 2018.

Alle virksomheter som behandler personopplysninger må gjennomføre sikkerhetstiltak, og dokumentere disse.

Dette må din bedrift gjøre for å oppfylle GDPR-kravene

Den kommende forordningen gir nye plikter til virksomheter, bedrifter og organisasjoner. Alle må ha verktøy og rutiner som oppfyller de nye kravene.

 • Virksomheten skal ha en forståelig og lettfattet personvernerklæring
 • Virksomheten skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser
 • Man må bygge personvern inn i nye løsninger
 • Alle får nye krav til avvikshåndtering
 • Databehandlere får nye plikter
 • Mange virksomheter må opprette personvernombud
 • Alle må kunne oppfylle borgernes rettigheter
 • Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransjenormer

Les mer om GDPR og hva det innebærer for din bedrift på datatilsynet.no.

Borgernes rettigheter

Et av hovedformålene med GDPR er å styrke enkeltindividets rettigheter. Med GDPR skal privatpersoner ha retten til sin egen, lagrede informasjon.

 • Personer har rett til innsyn i sine data og hvordan de blir behandlet
 • Personer har rett til å kreve flytting av sine data til en annen tjenesteleverandør
 • Personer har «retten til å bli glemt» og kan kreve sletting av sine data
 • Personer har krav på informasjon om det oppstår sikkerhetsbrudd relatert til egne data

Dette gjør Infobric nå

Infobric startet GDPR-prosessen i 2016 for å kunne oppfylle de nye kravene, både for oss selv og alle våre kunder.

Vi jobber nå målrettet for å sikre at Infobric Ease imøtekommer lovkravet i god tid før loven trer i kraft. Vi holder alle våre kunder løpende oppdatert om behandlingen av personopplysninger.

GDPR for deg som bruker Infobric Ease

Som kunde av Infobric er din virksomhet behandlingsansvarlig for personopplysninger i mannskapslister og andre funksjoner i Infobric Ease. Ved å lagre personopplysninger er Infobric en databehandler.

Som behandlingsansvarlige er din virksomhet pliktet til å kunne vise at dere har valgt en databehandler som kan garantere at kravene i GDPR er oppfylt.

Infobric må ivareta individets rettigheter

Som behandlingsansvarlige må Infobrics kunder kunne ivareta individets rett til å få se- og slettet sin personinformasjon i Infobric Ease.

Med Infobric Ease får kundene enkel tilgang til sine opplysninger, og din virksomhet kan tilfredsstille de registrertes rettigheter. Vi utvikler kontinuerlig Infobric Ease for at dette skal bli så enkelt som mulig.

Infobric – en trygg samarbeidspartner rundt GDPR

Infobric Ease hjelper deg å forbedre sikkerheten og effektiviteten på bygge- og anleggsplassen. Det gjelder selvsagt også behandlingen av personopplysninger.

https://infobric.no/gdpr/ kan du forløpende få informasjon om hvordan vi jobber mot GDPR.

Har du ytterligere spørsmål rundt hvordan vi jobber med GDPR eller Infobric Ease, er du alltid velkommen til å ta kontakt med vår kundeservice på epost eller via telefon +46 036 34 03 02.

 

Kontakt oss

Kontakt kundeservice

Åpningstider

Ukedager 07:30 – 16:30

Kontakt oss via e-post
Kontakt oss via telefon: 400 01 451

Andre åpningstider

Dagen før julaften, nyttårsaften og langfredag: 07:30 – 12:00

Helligdager: Stengt

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.