HMS-plan

Når man skal lage en plan for helse, miljø og sikkerhet, er det viktig å først få en oversikt over hvilke oppgaver som skal utføres i prosjektet. Vær spesielt konkret og spesifikk på de tiltak som kan innebære fare for liv og helse.

Videre er det viktig at hver potensiell fare kartlegges og vurderes, og at det lages tiltak for hvordan denne faren kan reduseres eller fjernes der det er mulig. Merk at planen kan kreve oppdateringer da uforutsette ting kan dukke opp. Det er viktig at dokumentet er forståelig og lesevennlig for andre. Vær tydelig og beskriv det som faktisk skal gjøres, slik at man ikke skriver en alt for generell plan som kan medføre at de faktiske punktene drukner i for mye tekst. Husk at det er de faktiske oppgavene som skal utføres som skal gjøres rede for.

 

De fire hovedtrekkene i risikokartleggingen er som følger:

  1. Finn farekildene
  2. Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
  3. Hva kan vi gjøre for å hindre det?
  4. Tiltak og videre arbeid

 

Les mer hos Arbeidstilsynet: SHA eller HMS.

 

Forenklet HMS-plan for bygg og anlegg

Ved mindre byggearbeider og enkle prosjekter, kan en forenklet HMS-plan benyttes.

Denne skal henges opp på synlig sted på byggeplassen – sammen med forhåndsmelding til Arbeidstilsynet, samordningsskjemaet, med mer.

 

Her skal prosjektets hovedaktiviteter oppføres, med risikoanalyse og en oversikt over eventuelle utenlandske arbeidstakere med i noen tilfeller minstelønn og boforhold.
Har du spørsmål rundt hvordan Infobric kan hjelpe din bedrift, ta kontakt her.

Kontakt oss

Kontakt kundeservice

Åpningstider

Ukedager 07:30 – 16:30

Kontakt oss via e-post
Kontakt oss via telefon: 400 01 451

Andre åpningstider

Dagen før julaften, nyttårsaften og langfredag: 07:30 – 12:00

Helligdager: Stengt

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.