HMS

 • Lovpålagt HMS-kort

  Formålet med byggherreforskriften §15 er å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. På byggeplasser er det lovpålagt at alle

  Les mer
 • Slik lager du en HMS-plan

  Byggherreforskriften krever at byggherre eller prosjektleder sørger for at det blir laget en plan som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø før opprettelse av en byggeplass. HMS-

  Les mer
 • Slik lager du en SHA-plan

  Det skal lages en SHA-plan for alle bygg- og anleggsprosjekter. Det er byggherrens ansvar å påse at det lages en skriftlig plan før arbeidet star

  Les mer
 • Hva er en SHA-plan?

  SHA er en del av byggherreforskriften, og defineres som «hvordan byggherre skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom p

  Les mer
 • Slik forbereder du et tilsyn fra Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynets jobb er å bidra til å sikre at arbeidstakere har lovlige arbeidsbetingelser og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres. Også antal

  Les mer
 • Hva er forskjellen på HMS og SHA?

  Den viktigste forskjellen er at helse, miljø og sikkerhet (HMS) tar det ytre og indre miljøet i betraktning, mens sikkerhet, helse og miljø (SHA)

  Les mer
 • Sjekklister fra Arbeidstilsynet

  Her finner du en oversikt over sjekklistene fra Arbeidstilsynet. Målet til Arbeidstilsynet er å redusere arbeidsulykker, arbeidsrelaterte belastninger og helseplager. Tilsyn

  Les mer
 • HMS-kortet – nøkkelen til en sikker byggeplass

  Det har siden 2008 vært krav om at alle som arbeider på en byggeplass må bære HMS-kort. Hensikten med byggekortet er å kunne identifisere hvem man er, og hvem man arbeider for

  Les mer
 • HMS-kort

  Byggekortet er byggebransjens standard for obligatorisk identifikasjon og tilstederegistrering på byggeplasser.

  Les mer
 • Slik utfører du en risikovurdering

  Risikovurdering på en arbeidsplass er en kontinuerlig prosess for å kartlegge risiko, farer og potensielle problemer arbeidstakerne i en virksomhe

  Les mer
 • Aktiver integrasjonen mot HMSREG

  Om du ønsker at ditt selskap sine arbeidsplasser skal ha muligheten til å integrere seg med HMSREG må det i første omgang aktiveres for respektive syst

  Les mer
Kontakt oss

Kontakt kundeservice

Åpningstider

Ukedager 07:30 – 16:30

Kontakt oss via e-post
Kontakt oss via telefon: 400 01 451

Andre åpningstider

Dagen før julaften, nyttårsaften og langfredag: 07:30 – 12:00

Helligdager: Stengt

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.