Hva er forskjellen på HMS og SHA?

Den viktigste forskjellen er at helse, miljø og sikkerhet (HMS) tar det ytre og indre miljøet i betraktning, mens sikkerhet, helse og miljø (SHA) er rettet mot arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen.

HMS står for helse, miljø og sikkerhet

«HMS» står for helse, miljø og sikkerhet. De fleste har kjennskap til begrepet, og både arbeidsgivere og arbeidstakere plikter å arbeide systematisk for å forebygge og forhindre skader på arbeidsplassen.

HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger, og tar det ytre og indre miljøet i betraktning.

Begrepet er forankret i internkontrollforskriften, i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Les mer: Slik lager du en HMS-plan

SHA står for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er rettet mot arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser. Begrepet ble introdusert i den første utgaven av byggherreforskriften, «forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser», som ble utgitt i 1995.  

Byggherreforskriften beskriver hvordan byggherre skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider. Begrepet SHA benyttes bare for denne typen arbeidsplasser.

Les mer: Slik lager du en SHA-plan

Hovedforskjellen mellom HMS og SHA

HMS gjelder det ytre og indre miljøet på alle arbeidsplasser. Både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å arbeide systematisk for å forebygge og forhindre skader på arbeidsplassen.

SHA gjelder for arbeid på bygge- og anleggsplasser. SHA defineres som «hvordan byggherre skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider.»

Der SHA-planen er unik for hvert byggeprosjekt, er HMS-systemet til virksomheten mer satt. HMS-planen er mer spesifikk for de oppgaver og tjenester de utfører.

Hvilken plan skal jeg følge?

Alle arbeidsplasser plikter å følge, og arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. SHA gjelder kun arbeid på bygge- og anleggsplasser.

En byggherre eller prosjektleder på en byggeplass, må forholde seg til begge forskriftene, og utarbeide både HMS- og SHA-planene ut fra prosjektets omfang. En SHA-plan skal være unik for hvert byggeprosjekt, og skal foreligge før oppstart av bygge- og anleggsarbeid setter i gang.

Se mer: Enkel mal på SHA-plan

Infobric hjelper deg å følge byggherreforskriften

Infobric leverer systemer for at du enkelt skal kunne oppfylle kravene i byggherreforskrift §15, om føring av elektroniske mannskapslister med registrering av HMS-kortnummer på bygg- og anleggsplasser.

Kontakt Infobric i dag, for en prat om behovene til ditt byggeprosjekt.

 

Kontakt oss

Kontakt kundeservice

Åpningstider

Ukedager 07:30 – 16:30

Kontakt oss via e-post
Kontakt oss via telefon: 400 01 451

Andre åpningstider

Dagen før julaften, nyttårsaften og langfredag: 07:30 – 12:00

Helligdager: Stengt

Akkurat nå brukes Infobric system på 10 000 byggeplasser

Kontakt oss

Ønsker du en profesjonell vurdering av hva som er de beste løsningene for nettopp din byggeplass? Vil du vite hvordan du kan spare penger i byggeprosjektene dine og samtidig øke sikkerheten? Vi har lang erfaring og hjelper deg gjerne med svar på spørsmålene dine.