Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Elektronisk kjørebok uten
bindingstid

Automatisk kjørebok som oppfyller Skatteetatens krav og digitaliserer reiseregningen.

Alltid korrekt kjørebok

Elektronisk kjørebok

Alle reiser registreres med strekning, adresse samt start- og stopptider. Føreren kategoriserer dem deretter som private eller tjenestereiser i appen.

Automatisk løsning for bompasseringer

Bompenger for firmabiler

Passeringer for bompenger og infrastruktur noteres med sted, tid og kostnad.

Én app og tre klikk, så er det gjort – Hemsö Fastigheter har gjort det enkelt

Endelig kontroll på godtgjørelsene

Enkel administrasjon av kilometergodtgjørelse og reiseregning

Føreren godkjenner kjøreboken ved månedsslutt og sjefen attesterer. Da går reisene videre til lønnssystemet eller leasingpartneren for kilometergodtgjørelse og reiseregning.

Visualiser kjøretøyinformasjonen din

Din favorittrapport

Få ferdige rapporter med alle bedriftens kjørebøker eller jobb mer aktivt i systemet og se bedriftens reiser i sanntid. Selvfølgelig kan du når som helst eksportere alle reiser i PDF- eller Excel-format.

Vanlige spørsmål

Generelt skal det føres kjørebok for alle bedriftseide lette kjøretøy som de ansatte har rett til å bruke. Det er dog ikke lovpålagt å føre kjørebok. Det gjøres en samlet vurdering av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. I henhold til rettspraksis er imidlertid en kjørebok viktig dokumentasjon på bruk av firmabil, drivstoff og dekning av bompenger. Det er viktig at kjøreboken føres løpende.

  1. Dato og kilometerstand ved reisens start

  2. Hvor reisen begynte

  3. Reisens formål

  4. Navn på sted/virksomhet/kontaktpersoner man har besøkt (oppgis ikke ved private reiser)

  5. Hvor lang reisen var i kilometer

  6. Dato og kilometerstand ved reisens slutt samt hvor reisen ble avsluttet

  7. Hvordan innrapporterer jeg kjøreboken til Skatteetaten?

  8. Du er ikke lovpålagt å føre kjørebok. Du trenger altså ikke å sende inn opplysninger til Skatteetaten selv. I henhold til rettspraksis er kjøreboken imidlertid viktig dokumentasjon ved Skatteetatens vurdering av skattefordeler med bil.

Alle kjøredata lagres enten internt i enheten eller sendes løpende inn til leverandørens nettserver. Føreren trenger normalt ikke å foreta seg noe, unntatt eventuelt å velge om reisen var privat eller en tjenestereise. Dette kan som oftest velges ved bruk av tidsfilter, mobilapp, en fysisk knapp i kjøretøyet eller via programvaren på datamaskinen. I de fleste systemer kan føreren også fylle inn formål og prosjektnummer for reisene samt sluttattestere disse.

Infobric-tjenesten kjørebok og bompenger koster fra 149,– per kjøretøy og måned. Produktet kan bygges på med elementer som er nyttige for deg, som for eksempel sanntidsoppdatert kart.

En smart elektronisk kjørebok sender informasjon kontinuerlig via mobilnettet. Derfor trengs det et avansert underliggende system med SIM-kort, abonnement, serverutstyr og håndtering av store mengder data om kjøretøyene dine. Alt dette er innbakt i prisen når du handler fra Infobric Fleet.

Flere tjenester fra Infobric Fleet

Yrkesbil

Koble til bedriftens kjøretøy og forenkle administrasjonen.

Integrert kjøretøyflåte

En digital kjøretøyportal som fungerer sammen med interne systemer.

Bilkostnader

Hva koster egentlig hele kjøretøyflåten din deg?

Back to store
Lukk