ELEKTRONISK MANNSKAPSLISTE MED HMS-KORT

Enkelt

  • Inn- og utsjekk med det lovpålagte HMS-kortet
  • Imøtekommer byggherreforskrift §15 av 1. juli 2017
  • Plug & Play – stikk kontakten i og du er i gang.

Sikkert

  • Utviklet spesielt for byggebransjen
  • I bruk på tusenvis av byggeplasser i Norden
  • Industriklassifisert, tåler norske værforhold

Fleksibelt

  • Leie eller eie, valget er ditt
  • Produktene er koblet sammen i webtjenesten Ease
  • Skaler opp etter behov, flere Regbokser, dørlås, rotasjon- og kjøreport.