Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Tilleggsmoduler

Maksimer verdien i å bruke tidsystemet fra Time. Benytt deg av en rekke tilleggsmoduler for å ytterligere forenkle hverdagen til deg og dine kollegaer.  

Tilleggsmoduler

Varsling

Få bedre informasjonsflyt i bedriften med varslingsmodulen. Send beskjeder og rapporter til kollegaer. 

Oversiktliste

Rask og enkel oversikt over ulike funksjoner i bedriften, hvor medarbeiderne er og hvilke prosjekter de jobber med. 

Utvidet rapportering

Definer bedriftens måltall og tilgjengeliggjør dataene for eksterne systemer. Se trendutviklinger og tidsavvik. 

Timefordeling

Fordel tiden på ulike arbeidsoppgaver gjennom en arbeidsdag og -uke. Velg ulike ordre, oppgaver, prosjekter og aktiviteter.

Jobbregistering

Registrer jobben der det utføres, når det utføres. Korrekt data sørger for oversikt over oppgaver, prosjekter og prosesser.

Timeregnskap

Sikre arbeidsflyt mellom formann, prosjektleder og lønningskontor. Innrapportering av lønnsgrunnlag for entreprenører. 

Oversikt i tidsystemet.

Tilleggsmodulene finner du i tidsystemet fra Time. Med tidsystemet kan du hente og registrere informasjon om alt fra arbeidede timer og ferie, til effektivitet og ordrestatus. 

Få kontroll over tiden.

Tilleggsmodulene kan hjelpe deg med alt fra smidig informasjonsutveksling, finne ut om ansatte er på bygget eller sende rapporter til eksterne Business Intelligence-systemer. 

  • Bedre informasjonsflyt
  • Få oversikt over ansatte
  • Tilgjengeliggjør data
Back to store
Close