Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close

Tidsystem

Få kontroll over tiden. Med et fleksibelt tidsystem blir det enkelt å få oversikt over tid og tilstedeværelse, og samtidig innhente verdifulle data som hjelper deg med å effektivisere driften. 

Modulbasert tidsystem.

Tidsystemet er modulbasert, som gjør at løsningen svært enkelt kan tilpasses din bedrift og arbeidssituasjonen. Du velger selv etter hva dere har behov for. 

Moduler

Grunnmodulene hjelper deg med alt som bør ligge til grunn for at du skal få oversikt og kontroll over tiden brukt på arbeid. Dette er alt fra lønns- og fakturagrunnlag til oppfølging av time- og fraværsregistrering. 

Mønstring

Stempling av tid basert på regelverket på din arbeidsplass. 

Rapporter

Nøyaktige oversikter over tidsforbruk i alle ledd av virksomheten. 

Ferie og fravær

Oversikt over alle typer fravær i hele organisasjonen. 

Redigering og attestering

Mulighet til å rette opp feilregistrering og attestere basert på brukernivå. 

Tilleggsmoduler

Sammen med grunnmodulene i tidsystemet kan du legge til en rekke tilleggsmoduler etter behov. Disse forenkler informasjonsflyten, gir sentralbord enklere oversikt over hvem som er på jobb og tilgjengeliggjør data for andre systemer.

Kontroll over tid og tilstedeværelse.

Med tidsystemet fra Time får du informasjon om alt fra arbeidede timer og ferie, til lønnskostnader og prosjekter. Tidsystemet snakker med dine forretningssystemer, slik at du kan jobbe smartere.

Stempling,

Kom i gang med tidsystemet fra Time.

Tidsystemet er modulbasert, som gjør at løsningen svært enkelt kan tilpasses din bedrift og arbeidssituasjonen. Du velger selv etter hva dere har behov for. 

Kontakt oss.

Infobric Time

Back to store
Close