Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Behov for opplæring?

Noen ganger har man nye ansatte som trenger opplæring i systemet, eller behov for en enkel gjennomgang for å få en oppfriskning av hvordan modulene fungerer. Våre konsulenter bistår gjerne med opplæring og gjennomgang av tidsystemet. 

Vanlige spørsmål og svar

For å registrere et nytt kort eller brikke via terminalen må du inn i admin-delen. Dobbeltklikk nede til høyre på skjermen, se illustrasjon nedenfor.

Tast «990» som betyr manuell innlegging av kort/brikke, deretter trykk «utfør».

Deretter tast inn ansattnummeret på den ansatte som du ønsker å registrere kortet på og klikk på «Registrer kort/brikke».

Dra kortet/brikken over kortleseren og klikk lagre.

 

Du må nå vente noen minutter til terminalen er synkronisert før kortet kan tas i bruk. Manuell synkronisering gjøres ved å trykke på ikonet helt øverst til høyre i skjermbildet når man står på ”startsiden”.

Velg «ny» på menylinjen til venstre eller stå i det gule feltet og høyreklikk og velg «ny» og rett fraværskode.

Legg inn dato til og fra, ikke legg inn klokkeslett for Tempus regner selv graden av fravær utfra % som legges inn. Velg fraværskode sykemeldt 1-16 dager og/eller over 16 dager. I så fall må de første 16 dagene registreres med sykefravær 1-16 dager, så legges sykefravær over 16 dager inn:

I eksempelet er det lagt inn 50 % sykemeldt (fraværsgrad som legges inn i prosent). Da reduserer Tempus normaltiden til halvparten automatisk pr. dag, om fraværsgraden er 50 %. Husk å lagre og eventuelt rekalkulere om fraværet er bakover i tid.

Dersom en ansatt benytter eget tilpasset timeregelverk, f.eks. deltidsansatt som har fast fri en eller flere dager pr. uke, skal det hukes av her.

Det er som regel hvis deler av fraværet er attestert eller at det er forskjellige personer som har attestert fraværet. Det kan også bli doble linjer hvis det er ulike kommentarer på fraværet i perioden. Dette gjelder jo spesielt langvarig fravær.

For at dette skal fungere må det hakes av i Systemoppsettet at dette tillates. Dette finner du under menyen «Tempus Fravær» og markere «Innstillinger». Huk av for «Tillat med timefravær ved egenmelding sykt barn» og trykk lagre. Husk at du må ha tilgangsprofil 10 for å komme inn i Systemoppsett.

 

Det som er viktig her er at egenmelding sykt barn legges inn som heldagsfravær (ikke rør klokkeslett fra og til).

 

Registrer tilstedetid, f.eks. fra kl. 8-12.

 

Trykk oppdater i redigering og Tempus vil da regne ut dagen basert på tilestedetid og egenmelding sykt barn timer.

 

Back to store
Lukk