Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close

Integrasjoner

Time sørger for informasjonsflyt fra tidsystemet til nærliggende systemer gjennom integrasjoner. 

Automatiser interne prosesser.

Med integrasjoner til dine forretningssystemer kan du enkelt automatisere interne prosesser. Alt fra lønnsunderlag og fraværsstyring til produksjons- og planleggingsverktøy kan gjøres enklere med tiddata. 

Datafangst

To-veis integrasjon.

 Integrasjonen fungerer begge veier. Du kan sende informasjon til lønn og fravær, ERP, produksjonsstyring, planlegging, turnus- og skiftsystemer og analyseverktøy, og sende tilbake igjen.

Utallige løsninger.

Vi har i dag flere hundre integrasjonsløsninger, som kan tilpasses ditt system.

Datafangst.

Få kontroll på tiden gjennom viktige tid- og prosjektdata.

Fleksibilitet.

Selv om du bytter systemer internt kan Time fortsatt benyttes via integrasjoner.

Kom i gang med tidsystem.

Tidsystemet fra Time gir deg kontroll over tiden. Systemet er fleksibelt, slik at du får oversikt over de tiddataene som gir verdi for deg. Dataene hjelper deg med å identifisere områder for forbedring, slik at du kan effektivisere bedriften og gjøre bedre lønnsomhetsbretraktninger. 

Kontakt oss.

Infobric Time

Stempling, ja takk!
Back to store
Close