Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close

Entreprenører

Få kontroll på tiden som blir brukt på prosjekt og byggeplass. Vi gir deg verktøyene du trenger for en total digital oversikt.

Fakturagrunnlag

Kontroll over tid og faktura.

Du får kontroll over tidsbruk på små og store prosjekter, samt et nøyaktig underlag for timeforbruk. Det gjør at du enkelt kan få et fakturagrunnlag til leverandører og underentreprenører. 

Nøyaktig timeføring med geofence.

Byggeplasser har gjerne store avstander, og det er derfor ikke alltid egnet med fysiske stemplingsterminaler. For å kunne løse problematikken med unøyaktige timeføringer i ettertid har vi derfor utviklet en app med geolokasjon. Først når arbeiderne er fysisk på byggeplassen kan de stemple seg inn på riktig prosjekt. 

Geofence på app
Timeforing

Timeføring i ettertid.

Med stempling ved start og slutt av arbeidsdagen kan tiden der og da brukes til det den skal på jobb. I etterkant kan arbeiderne fordele tid på prosjekt og oppgaver, basert på tiden som er tilbrakt på jobb. 

Moduler tilpasset entreprenører.

Vårt tidsystem er bygget opp av en rekke moduler. Grunnmodulene du ser under er tilpasset til bruk av entreprenører. 

Mønstring

Få korrekt tid- og lønnsunderlag, samt oversikt over tid brukt på prosjekter.

Rapporter

Nøyaktig oversikt over tidsforbruk på detaljnivå.

Ferie og fravær

Registrering i sanntid gir kontroll over alle typer fravær i organisasjonen.

Redigering og attestering

Mulighet til å rette opp feilregistrering og attestere basert på brukernivå.

Registreringshet

Registreringsenheter.

Du kan fange dataene du trenger på ulike måter eller i kombinasjon med hverandre. Det mest brukte på bygg- og anleggsplasser er app, stempling og timefordeling. 

Tilleggsmoduler.

Sammen med grunnmodulene i tidsystemet kan du legge til en rekke tilleggsmoduler. De mest brukte av entreprenører er varslinger og oversiktsliste. 

Geofence på app

Tidsystemet fra Time.

Få kontroll over tiden. Et fleksibelt tidsystem hjelper deg med å få oversikt over all tidsbruk på prosjekter, både små og store. 

  • Fleksibelt tidsystem
  • Synliggjør tiddata

Kontakt oss.

Infobric Time

Stempling, ja takk!
Back to store
Close