Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Redigering og Attestering

Redigering og attestering gjør det enklere å ha kontroll og oversikt over timeforbruk for korrekt lønnsunderlag. 

Redigering.

Få mulighet til å rette opp feil eller manglende timeregistreringer i tidsystemet Time. Både arbeidstid og fraværsregistreringer kan endres, slik at det gir et korrekt bilde av faktisk timeforbruk. 

Attestering.

Denne modulen i tidsystemet hjelper deg med å  kontrollere, godkjenne og avvise innleverte timer. Slik sikrer du at de ansatte får riktig lønnsunderlag. 

Oversikt i tidsystemet.

Redigering og attestering gjøres i tidsystemet Time. Modulen kan enkelt kombineres med våre andre moduler i tidsystemet, som hjelper deg med å få kontroll over tiden som blir brukt på arbeidsplassen.

Enkelt, fleksibelt og sikkert.

Du får enkelt oversikt over registreringer, og kan redigere disse. Bytt timeregelverk eller fordeling på lønnsarter på enkeltpersoner. Du kan sjekke og godkjenne timer slik at ansatte får riktig lønnsunderlag. 

  • Oversikt over registreringer
  • Bytt regelverk
  • Sjekk og godkjenn timer
Mønstring

Kom i gang med modulen redigering og attestering

Tidsystemet er modulbasert, som gjør at løsningen svært enkelt kan tilpasses din bedrift og arbeidssituasjonen. Du velger selv etter hva dere har behov for.

Andre moduler i tidsystemet

Mønstring

Stempling av tid basert på regelverket på arbeidsplassen. 

Rapporter

Nøyaktige oversikter over tidsforbruk i alle ledd av bedriften. 

Ferie og fravær

Oversikt over alle typer fravær i hele organisasjonen.

Back to store
Close