Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close
Back
Close

Verft

Skipsverft har et stort behov for elektronisk registrering av tid, vareuttak og verktøy. Tidsystemet fra Time løser behovet for kontroll og oversikt, samtidig som fakturering og lønnskjøring går smidig. 

Oversikt over tidsforbruk.

Uten automatisk tidregistrering vet du ikke hvor store ressurser som blir brukt på hvert oppdrag. Dette kan resultere i at ledelsen ikke har ovesikt før lenge etter at et prosjekt er avsluttet. Med et tidsystem fra Time får du oversikt over tidsbruk på prosjekt til enhver tid gjennom registrering av tidsforbruk daglig.

Enkelt faktura- og lønnsgrunnlag.

Oppdrag på verft kan faktureres med en gang det er ferdigstilt, fordi nødvendige registreringer allerede er gjennomført i tidsystmet. Registreringer kan skje ved bruk av registreringstreminaler, brikker (RFID) og adgangskort. Det tilrettelegges for enkel bruk på arbeidsplassen.

Moduler tilpasset verft.

Vårt tidsystem består av moduler som tilpasses bedriftens arbeidssituasjon. Modulene du ser nedenfor er grunnmoduler som ofte anses som nødvendig for optimal bruk. 

Mønstring

Få korrekt tid- og lønnsunderlag, samt oversikt over tid brukt på prosjekter.

Rapporter

Nøyaktig oversikt over tidsforbruk på detaljnivå.

Ferie og fravær

Registrering i sanntid gir kontroll over alle typer fravær i  organisasjonen.

Redigering og attestering

Mulighet til å rette opp feilregistrering og attestere basert på brukernivå. 

Registreringshet

Registreringsenheter.

Vi har mange muligheter for å registrere data på. Verft kan bruke alle våre registreringsenheter, som gjør det  fleksibelt å tilpasse bruken til arbeidssituasjon.

Tilleggsmoduler.

Sammen med grunnmodulene i tidsystemet kan du legge til en rekke tilleggsmoduler. De mest brukte av andre i din bransje er varslinger og oversiktsliste.

Tidsystem for verft

Tidsystemet fra Time.

Få kontroll over tiden. Et fleksibelt tidsystem hjelper deg med å få oversikt over all tidsbruk på prosjekter, både små og store. 

  • Fleksibelt tidsystem
  • Synliggjør tiddata

Kontakt oss.

Infobric Time

Stempling, ja takk!
Back to store
Close