Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk
Tilbake
Lukk

Mønstring

Mønstring er et fleksibelt system for håndtering av tid videre til ditt lønnssystem. Du får minst mulig manuell håndtering, og hver enkelt ansatt får minst mulig arbeid.

Korrekt tid- og lønnsunderlag.

Du setter opp et regelverk for mønstring som gir automatisk håndtering og kalkulering av tid til lønn. Definer tidssone, begrensninger, avrunder, tillegg og sanntids- og etterregistrering. Integrasjonen til lønnssystemet ditt gir en smidig lønnskjøring, hvor ansatte kan være trygge på at de får korrekt lønn i henhold til avtale.

Stempling, ja takk!

Full oversikt.

Mønstring gir en alltid oppdatert oversikt over arbeidet tid, tillegg og overtid. Dette gir mulighet for å identifisere flaskehalser og forbedringspotensiale i virksomheten. 

Kontroll i tidsystemet.

Oversikten over alle mønstringer kan du se i tidsystemet Time. Modulen mønstring kan enkelt kombineres sammen med våre andre moduler som hjelper deg med å få kontroll over tid og tilstedeværelse. Tidsystemet hjelper deg til å jobbe smartere og mer effektivt. 


Enkelt.

Enkelt å få oversikt over arbeidet tid, overtid og tillegg.

Fleksibelt.

Du setter opp regelverket for håndtering og kalkulering av lønn. 

Smidig.

Integrasjon til lønnssystem gir en smidig lønnskjøring. 

Andre moduler i tidsystemet

Redigering og attestering

Stempling av tid basert på regelverket på arbeidsplassen. 

Rapporter

Nøyaktige oversikter over tidsforbruk i alle ledd av bedriften. 

Ferie og fravær

Oversikt over alle typer fravær i hele organisasjonen.

Stempling,

Kom i gang med mønstring.

Tidsystemet er modulbasert, som gjør at løsningen svært enkelt kan tilpasses din bedrift og arbeidssituasjonen. Du velger selv etter hva dere har behov for. 

Back to store
Close